Gå direkt till Nyheten (Utbildar för digital kompetens i vården och omsorgen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Utbildar för digital kompetens i vården och omsorgen

Publicerad tisdag, 17 september 2019, 16:27 av - Inskickat material

Nu rustas för höjd digital kompetens inom vård och omsorg.
Det skriver Margreta Ejdestig i ett pressmeddelande.

Pressmeddelandet återges här:

150 anställda inom vård- och omsorgsverksamheterna i Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara och Lidköping ska nu utbildas till att bli så kallade digitala ambassadörer. Detta är startskottet för en storsatsning på digital kompetensutveckling som ska genomföras under 2021. Projektet går under namnet DiVOS – Digital kompetens inom Vård och Omsorg Skaraborg.

De sex kommunerna har beviljats 6,7 miljoner kronor i bidrag av Europeiska socialfonden för att öka den digitala kompetensen inom sina vård- och omsorgsverksamheter. Förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är en förutsättning för att kunna möta utmaningarna som verksamheterna står inför framöver. En ökad andel äldre i befolkningen och brist på tillgång till utbildad personal gör att man behöver finna nya lösningar för att de händer och resurser som finns i verksamheterna ska kunna användas på bästa sätt.

– Vi vet att dessa utmaningar kommer och då är det otroligt viktigt att vi på bästa sätt rustar oss för att kunna hantera dem på bästa sätt, säger DiVOS projektledare Margareta Ejdestig. Fokus är inte att alla ska lära sig en massa teknik utan snarare att hitta ett förändrat arbetssätt och se möjligheterna i att använda teknik och nya digitala lösningar när det kan vara motiverat.

Totalt kommer drygt 3000 personer att delta i de utbildningsinsatser som nu planeras. I första skedet ska ambassadörerna utbildas under fem heldagar. Sedan ska ambassadörerna i sin tur leda utbildningsinsatser på plats i sina verksamheter.

Starten på ambassadörsutbildningen blir en inspirations- och uppstartsdag den 7 oktober i Folkets Hus i Lidköping. De totalt 150 ambassadörerna kommer då att få inspiration från flertalet föreläsare kring sin roll som ambassadörer, den digitala utvecklingen och att våga förändra och tänka nytt. Till denna dag är även ytterligare ett antal personer från respektive kommun inbjudna, såsom enhetschefer, förvaltningschefer och politiker. Viktigt att även dessa tar del av budskapet för att kunna förbereda verksamheterna för den förändring som ses som nödvändig framöver.

DiVOS – Digital kompetens inom Vård och Omsorg Skaraborg – är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet pågår under två år; april 2019 – mars 2021, och utgörs av utbildningsinsatser för ökad digital kompetens i de sex kommunerna; Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.  Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar framöver med en ökad andel äldre i befolkningen och begränsad tillgång till utbildad personal. För att kunna hantera dessa utmaningar behövs ett förändrat arbets¬sätt och förmåga att ta tillvara digitali¬seringens möjligheter. På så vis skapas förutsättningar för att nyttja personalens tid och kompetens på bästa sätt; så att de händer och resurser som finns används där de bäst behövs.  Europeiska socialfonden:   Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

________________________________
Margareta Ejdestig Projektledare DiVOS – Digital kompetens inom Vård & Omsorg Skaraborg