Gå direkt till Nyheten (57 miljoner till stiftets kyrkor
S:t Nicolai får mest)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

57 miljoner till stiftets kyrkor
S:t Nicolai får mest

Publicerad tisdag, 10 september 2019, 10:27 av Redaktionen

Drygt 57 miljoner kronor. Så mycket betalar Skara stift ut i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år.

De pengar som nu fördelas gäller projekt som ska genomföras 2020. Det handlar om många olika projekt runt om i stiftet. Den kyrka som får mest är S:t Nicolai i Lidköping. Men även Mariestads domkyrka, Trollhättans kyrka och Borgunda kyrka får miljonbelopp.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet. Men alla pastorat har heller inte råd med vård och underhåll av de 428 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.

– Det finns många angelägna projekt och vi hade egentligen behövt ungefär 20 miljoner till för att klara dessa, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.

Därför blev det ovanligt hårda prioriteringar bland ansökningarna. En del arbeten har också delats upp i etapper, där nästa etapp får vänta ett år.

– Det innebär att vi redan intecknat en del av bidragen för 2021. Men då kommer det att tillämpas nya principer, och vi hoppas att det finns mer pengar att dela ut, säger Inga-Kajsa Christensson.

Ser man till hur bidragen fördelas så har Skara stift följt sin linje att satsa på förebyggande åtgärder. Dit hör brandskydd, klimatstyrning och utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador. Liksom under en rad tidigare år finns det också kyrktorn som behöver lagas. Där kan det röra sig om ganska stora belopp för att fullfölja arbetena.

Däremot ges inga pengar till åtgärder på kyrkogårdar. Tidigare har stiftet kunnat ge bidrag för att bevara särskilt värdefulla miljöer på gamla kyrkogårdar. Men numera säger reglerna att sådana åtgärder ska bekostas med hjälp av begravningsavgiften.

Mest pengar nästa år går till S:t Nicolai kyrka i Lidköping. Där ska det göras omfattande fasadarbeten och renovering av taket. Till detta får församlingen ett bidrag på 10,3 miljoner kronor.

Mariestads domkyrka hör till de återkommande bidragstagarna. Kyrkan är stor och när olika åtgärder ska genomföras handlar det därför om stora belopp. Sedan flera år sker en successiv renovering av kyrkans fönster. Under 2020 får pastoratet 3,6 miljoner till detta arbete.

Torn och tak som behöver lagas är den gemensamma nämnaren för flera pastorat som får miljonbelopp.
Hit hör Borgunda kyrka 4,5 miljoner kronor, Vara kyrka 2,1, Grolanda kyrka, 1,5, Norra Unnaryds kyrka 1,5 och Norra Fågelås 1,3. Andra kyrkor som får sjusiffriga belopp är Trollhättan 2,4, Hol 1,6 och Velinga 1,3.

Två olika bidrag

De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är egentligen två olika bidrag. Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör.

Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid vård och underhåll av kyrkor. För 2020 är summan 42 miljoner kronor i stiftet. Det är cirka 17 miljoner mer än i fjol.

Det andra bidraget är kyrkounderhållsbidraget. Det är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat. Det ges till pastorat med sämre ekonomi för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla. Detta bidrag uppgår till 15 miljoner kronor.

_____________________
Sven-Erik Falk, Skara Stift