Gå direkt till Nyheten (Lyckat integrationsarbete i skolorna)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lyckat integrationsarbete i skolorna

Publicerad fredag, 06 september 2019, 08:35 av Björn Smitterberg

I Lidköpings förskolor och grundskolor pågår ett ständigt arbete för att nyanlända unga ska få chans att ”komma ikapp”. Det är modersmålsundervisning och det är studiehandledning.

I en rapport till politikerna i barn- och skolnämnden som redovisades på torsdagen framgår att arbetet är lyckosamt.

– Utvärdering sker kontinuerligt, och det går väldigt bra  för nyanlända elever i Lidköpings skolor, står det bl a i rapporten om studiehandledning som kan ges mellan en och fyra lektioner i veckan.

Om modersmålsundervisningen sägs att de som fått sådant stöd redan i förskolan har lättare redan i grundskolans första år.

Det framgår också att de här lärarna ofta är en viktig brygga mellan barn och dess föräldrar.

I fyra år kan studiestöd ges till en nyanländ, men det är få som behöver hjälp så länge, visar rapporten. Ju yngre eleven som kommer till Sverige är desto kortare tid krävs studiestöd och modersmålsundervisning.

Såväl modersmålsundervisning som studiehandledning sker i samråd med klass- och ämneslärare.