Gå direkt till Nyheten (Ny klimatstatistik visar på oförändrade utsläppsnivåer)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ny klimatstatistik visar på oförändrade utsläppsnivåer

Publicerad torsdag, 05 september 2019, 13:01 av Redaktionen

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ligger kvar på samma nivå som föregående år.
Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik för årets första kvartal.

Kvartalsstatistik används för att ge en tidig uppskattning av utsläppen av växthusgaser. Resultatet för det första kvartalet 2019 visar att utsläppen i Sverige är oförändrade (+0,2 procent) jämfört med det första kvartalet 2018. En viss minskning skedde inom el- och fjärrvärmesektorn, medan utsläppen från industrin och transportsektorn ökade enligt de preliminära beräkningarna.

Under en längre period, 2015–2017, har utsläppen minskat med mindre än en procent per år och preliminär statistik visar att utsläppen 2018 ökar något. Dagens beslutade styrmedel beräknas leda till en betydande minskning av utsläppen framöver, men inte i tillräcklig omfattning för att Sverige ska nå klimatmålen om nettonollutsläpp år 2045.

______________________
Källa: Naturvårdsverket