Gå direkt till Nyheten (Förslag om omorganiserad kommun lever vidare)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 02 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag om omorganiserad kommun lever vidare

Publicerad onsdag, 04 september 2019, 16:24 av Björn Smitterberg

Uppdaterad version 17,56

Trots att det i dag var en hel del diskussioner i kommunstyrelsen om hur fastigheter, gator och parker skall vara organiserade blev det inte många ändringar. Två gånger voterades det, och majoriteten var samlad och vann förstås, med ynka en rösts marginal. För även oppositionen har samlat sig efter att tidigare haft ett par olika förslag.

Oppositionen vill bl a att kultur- och fritidsförvaltningen utreds närmare. Ska idrottsanläggningar ingå i den nyha Serviceförvaltningen? Ska den nya förvaltningen ledas av en egen nämnd eller av kommunstyrelsen? Beslut i dag blir att utredningen går vidare utan egen nämnd och att fråga om kultur-fritid får tas när frågan blir mer aktuell.

Beslutet om att utreda denna omorganisation är ett direktiv från politikerna. Det är i och för sig inte oenighet om att omorganisationen behövs utan desto mer om ordningen hur den ska gå till.

Beslutet i dag lyder ordagrant:

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att i enlighet med detta direktiv vidta den utredning och de åtgärder som krävs för att organisationsförändringen ska ske per den 1 januari 2020.

I uppdraget ingår också att inom en 2 årsperiod utvärdera uppnådda effekter i samband med organisationsförändringen

Underlag för formellt beslut om genomförandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda för beredning vid mötet den 20 november 2019 inför kommunfullmäktiges slutliga ställningstagande i ärendet.

Under beredningstiden fram till den 20 november 2019, kommer en representant från de partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott, att kallas till sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott för information i ärendet.

Kommunledningskontoret

Samtidigt rapporterades att det sedan ett par månader pågår en intern omorganisation inom kommunledningskontoret. Cirka 70 personer berörs. Till kontoret hör nämligen inte bara strategiska tjänstemän utan även kommunikation, ekonomi och personalkontor.