Gå direkt till Nyheten (Automatlarm och trafikolyckor dominerar
Statistik som Räddningstjänsten utvecklas efter)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Automatlarm och trafikolyckor dominerar
Statistik som Räddningstjänsten utvecklas efter

Publicerad onsdag, 04 september 2019, 11:58 av Björn Smitterberg

Ungefär vartannat larm till Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RSV) gäller utryckningar i Lidköpings kommun. Och inte sällan är det trafikolyckor som brandmännen får åka på.
Arkivbild: Lidköpings hamn med flera verksamheter är ett riskområde.

Automatiska brandlarm – där det blivit något fel och alltså inte brand – är den absolut vanligaste orsaken till utryckningar enligt statistik för fem år fram till och med 2017. Uppgifterna redovisas i ett material till kommunledningarna som underlag för hur man vill se utvecklingen framöver.

Det är fyra kommuner som samverkar om RSV; Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Förutom utryckningsberedskap finns även en larmcentral för larm inom kommunerna under uppbyggnad, men i stor utsträckning redan i bruk.

I snitt har det i perioden gjorts 825 utryckningar per år, och 52 procent har skett i Lidköpings kommun.

De många automatlarmen är ett problem enligt rapporten – såväl för RSV som för den som äger larmet. Många larm gäller trafikolyckor och andra räddningsuppdrag då brandmän får gå in med sjukvårdsuppgifter i väntan på ambulanspersonal.

Trafikolyckor kan hända på vilken väg som helst, men rapporten innehåller en del statistik om var tunga transporter går. Några områden med särskilda risker finns utpekade. Det gäller exempelvis Lidköpings hamn med gödselterminal och industrier, samt värmeverk. Särskilt påpekas risken för gasutveckling om det blir brand i gödningsämnen. Kartåsens biogasanläggning finns också med. Ammoniak är en risk vid utsläpp och därför är Sparbanken Lidköping Arena med – liksom utomhusbanor och ishall. Risken har dock reducerats på senare år. Svevias bergtäkt i Järpås, och XR Bergkross i Järpås och Grästorp samt Swerock bergtäkt i Gillstad är också med på listan. F7 är ett naturligt riskområde med flygbränsle och sprängmedel.

Detta är bara exempel, övergripande nämns bl a hotell.

En stor del av RSV:s verksamhet går ut på att inget ska hända – nämligen förebyggande verksamhet. Bl a samverkar RSV med respektive kommuns utvecklare av samhällsplaner. Alla olyckor granskas i efterhand och kan alltså snabbt påverka organisationen.

En målsättning är att ett larm skall innebära att räddningspersonal är på plats inom 20 minuter. Det kan dock finnas tekniska orsaker till att detta inte alltid klaras. Här skrivs bl a att en möjlig utveckling är att den egna larmcentralen får större möjligheter att agera snabbare genom samarbete med SOS Alarm.

Rapporten är på över 30 A4-sidor och behandlas nu av respektive kommuns ledningar.

Så här ser statistiken ut:

Övergripande för RSV under 2013-2017

Lidköping:

Vara:

Grästorp:

Essunga:

________________
Källa: Rapporten Handlingsprogram för Räddningstjänsten Västra Skaraborg