Gå direkt till Nyheten (Framtiden är nära:
Lidköping öppnar verkstad för att få idéer)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Framtiden är nära:
Lidköping öppnar verkstad för att få idéer

Publicerad måndag, 02 september 2019, 08:49 av - Inskickat material

Vilka är de bästa idéerna för att staden ska vara attraktiv och levande år 2050?
Den frågan och många fler kommer att ventileras i framtidsverkstaden, som öppnar affärshuset Kopparporten på Stenportsgatan.

– Vi gör detta för att komma i kontakt med så många som möjligt, både medborgare och näringsliv, berättar Maria Nordqvist, planstrateg och ansvarig för arbetet med Lidköpings stadsutvecklingsplan.

– Med hjälp av lokalen och dess placering centralt i Lidköping hoppas vi kunna komma i kontakt med yngre målgrupper, säger Per Westerlind, processledare stadsutveckling.

Arbetet med stadsutvecklingsplanen, som är en fördjupad översiktsplan, går nu in i dialogfasen.

– För att nå ut jobbar vi med digital kommunikation och fysiska möten, berättar Johanna Renko, kommunikatör på Samhällsbyggnad. Lokalen i centrum kommer att vara öppen samma tider som butikerna, och här finns goda möjligheter att samtala med både tjänstepersoner och politiker om Lidköpings framtid.

Så i höst blir det alltså enklare att påverka och komma med nya idéer om hur Lidköpings stad ska utvecklas.

– Vi talar ju här om miljöer där många bor och verkar, säger Maria. Så jag tror att det finns förutsättningar för ett brett engagemang.

– Jag tror det blir lättare att locka ungdomarna att komma till vår lokal, än att få dem till stadshuset, säger Per.

Lokalen ska inredas på ett kreativt, lustfyllt och inspirerande sätt.

– Det ska vara lätt att komma hit och lämna sina idéer, säger Johanna Renko. Vi är just nu inne i ett intensivt planeringsskede för att få allt färdigt till den 29 augusti. Vi lovar att det blir många spännande inslag.

Dialogen kommer att leda fram till en samrådshandling som ska vara klar under 2020. Slutligt beslut om stadsutvecklingsplanen kommer att fattas våren 2021.

– Det är alltså nu som man ska ta chansen att påverka, säger Maria Nordqvist.

– Vi vill knyta ihop staden på ett sätt som är hållbart bortom 2050, säger Per Westerlind. Hur vill de unga ha det? Hur kan vi förtäta och förädla samtidigt? Välkommen till Framtidsverkstaden för att prata med oss om detta.

Pressmeddelande