Gå direkt till Nyheten (Regeringen: Bankskatt och stärkt försvar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringen: Bankskatt och stärkt försvar

Publicerad lördag, 31 augusti 2019, 12:13 av Redaktionen

Regeringen avser att föreslå att, utöver tidigare fattade beslut, tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor år 2022.
Det framgår av ett pressmeddelande i dag på förmiddagen.Satsningen aviseras i budgetpropositionen för 2020 och finansieras fullt ut genom en bankskatt. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att, utöver tidigare fattade beslut, tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor år 2022, vilket finansieras fullt ut genom en bankskatt. Exakt utformning av hur bankskatten ska se ut kommer regeringen återkomma till.

Ytterligare fem miljarder kronor årligen tillförs det militära försvaret under den resterande försvarsinriktningsperioden, i enlighet med Försvarsberedningens förslag, varav hälften kommer vara finansierat krona för krona och finansieringen ska ha en rimlig fördelningsprofil.

Helheten i Försvarsberedningens förslag ska nu genomföras i den försvarspolitiska propositionen på ett sådant sätt att det ryms inom den ekonomiska ramen.

Anslagsökningar måste ske samtidigt som berörda myndigheter fortsätter att vidta åtgärder för att säkerställa ett effektivt och rationellt nyttjande av tilldelade medel.
Det finns en bred uppslutning bakom beredningens beskrivning av det försämrade omvärldsläget, kring den huvudsakliga inriktningen för det militära försvarets utveckling och kring behovet av att förstärka den militära förmågan.

Regeringen kommer under hösten 2020 att återkomma till riksdagen med en försvarspolitisk proposition utifrån försvarsberedningens rapport. Målet är ett försvarsbeslut som ska kunna nå så bred uppslutning som möjligt. En bred enighet bakom landets försvarspolitik är en styrka då det är såväl en viktig säkerhetspolitisk signal som en viktig markering om stabiliteten i utvecklingen i förhållande till svenska folket.