Gå direkt till Nyheten (Regeringen vill skärpa kontroll av yrkesförare)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 28 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringen vill skärpa kontroll av yrkesförare

Publicerad måndag, 26 augusti 2019, 09:51 av Redaktionen

Under en lång tid har problemet med olagliga yrkestransporter och osund konkurrens präglat transportbranschen. Sedan regeringsskiftet 2014 har en rad viktiga regeländringar genomförts för att skapa ordning och reda i branschen och därmed också öka trafiksäkerheten. Nu går regeringen vidare och tillsätter en utredning som ska ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten.

– Jag vill se tuffare kontroller av yrkestrafiken, inte minst lastbilstrafiken. Det är viktigt för att skapa ordning och reda på svenska vägar. Det ska råda sund konkurrens för svensk åkerinäring och schyssta villkor för de som arbetar inom transportbranschen. Det ska inte löna sig att fuska, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Utredningen ska bland annat:
• genomföra en kartläggning och en analys av den nuvarande kontrollverksamheten av yrkestrafik. Med yrkestrafik menas gods-, buss- och taxitrafik.
• föreslå hur kontrollverksamheten kan förbättras inom ramen för den befintliga ansvarsfördelningen, men också en ny samlad organisation för kontrollverksamheten,
• analysera vilka ytterligare överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet som bör vara föremål för en sanktionsväxling från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter, och lämna förslag till hur systemet då bör utformas,
• lämna förslag för att möjliggöra införande av så kallade trafiksäkerhetskontrollanter som ska ha till uppgift att utföra nykterhetskontroller.
• utreda förutsättningarna för att tillåta myndigheter att utföra sållningsprov i fråga om narkotika, det vill säga att testa förare utan misstanke om brott för att finna personer som framför fordon när de är påverkade av narkotika.

En kommentar på “Regeringen vill skärpa kontroll av yrkesförare”

  1. Roland skriver:

    Straffen för alla inom nämnda näring skall vara så hårda att ingen vågar chansa. Utländska inom denna näring skall få sina fordon beslagtagna och skrotade vid minsta brott mot svensk trafik lag. Då och först då kanske det kan bli lite ordning i denna djungel som råder.

Kommentarerna är stängda