Gå direkt till Nyheten (Barn- och elevombudet vill inte nu kommentera överklagan om barn som lyfts)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 19 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Barn- och elevombudet vill inte nu kommentera överklagan om barn som lyfts

Publicerad fredag, 09 augusti 2019, 20:52 av Redaktionen

BEO – Barn- och elevombudet som gått till Högsta domstolen för att få prövat om en lärare i Lidköping gjort fel när en elev handgripligt flyttats på när eleven vägrade höra på vad läraren sa, vill inte kommentera fallet. Det var en speciell händelse i ett uppehållsrum.

I ett pressmeddelande skriver BEO:

Barn- och elevombudet har hemställt om anstånd till den 23 augusti 2019 med att utveckla skälen för prövningstillstånd, grunderna för överklagandet i sak och ange den bevisning som åberopas inför Högsta domstolen.

Tills dess kan vi inte kommentera saken ytterligare. Värt att notera är dock att detta gäller en elev med särskilda behov som vid tidpunkten för händelsen var inskriven i en specifik grupp där barn med särskilda behov genomförde sin undervisning. För eleven fanns en särskild handlingsplan enligt vilken man skulle ha ett lågaffektivt bemötande mot eleven.