Gå direkt till Nyheten (Förslag för nytt stöd för hyresbostäder)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag för nytt stöd för hyresbostäder

Publicerad torsdag, 11 juli 2019, 13:16 av Redaktionen

Finansdepartementet skickar i dag ut förslag om nya villkor för investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Promemorian innehåller bland annat förslag om att:
• en större andel av investeringsstödet ska användas där bostadsbristen är störst och stödet ska därför delas upp i en pott för storstadsregionerna och en pott för övriga landet,
• om inkomna ansökningar i storstadsregionerna överstiger tillgängliga medel ska bostadsprojekt med flest lägenheter per bostadsarea prioriteras,
• ett bostadsprojekt som beviljas investeringsstöd måste påbörjas inom ett år från beslutet.

I promemorian förs också ett resonemang kring möjligheterna att ställa krav på att en andel av de lägenheter som byggs med investeringsstöd ska upplåtas till ungdomar under 27 år eller till hushåll som behöver bostad av sociala skäl.

Efter det att remissinstanserna har lämnat synpunkter på förslagen förväntas regeringen besluta om ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande under hösten 2019. Ändringarna är tänkta att gälla från den 1 januari 2020.

Regeringen beslutade den 19 juni om vissa förändringar i investeringsstödet som tillämpas på de ansökningar om stöd som inkommit före den 1 januari 2019. Dessa förändringar kvarstår enligt förslaget i promemorian och kommer att tillsammans med de förändringar som kommer att beslutas under hösten att tillämpas på alla ansökningar som inkommit efter den 1 januari 2019.

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2020 att återkomma med förslag till vilka ekonomiska medel som ska användas för investeringsstödet under kommande år.

Förändringar i investeringsstödet för hyresrätter ingår i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.