Gå direkt till Nyheten (149 miste studiestöd efter skolk)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 15 september 2019
  1. Dagens namn:
  2. Sigrid och Siri
  3. I morgon:
  4. Dag och Daga

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

149 miste studiestöd efter skolk

Publicerad tisdag, 09 juli 2019, 12:29 av Redaktionen

149 elever hemmahörande i Lidköping miste under det gångna året sitt studiestöd på grund av skolk. Det är åtta procent av alla i Lidköping som gick på gymnasier.

Av statistiken går inte att utläsa vilken skola de skolkande eleverna gick i. 1.866 elever som var hemmahörande i Lidköping gick i gymnasier det gångna läsåret.

29.600 elever på gymnasier i landet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret.
Det motsvarar 8,7 procent av alla elever, en ökning jämfört med föregående läsår.

Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 8,5 respektive 7,9 procent. Årets siffra är rekordhög.

Andelen med ogiltig frånvaro har ökat på fristående skolor, men varit oförändrad på kommunala skolor.

– På friskolorna ser vi både ett ökat antal elever och en högre andel med ogiltig frånvaro. Det får genomslag på andelen med indraget studiebidrag totalt sett, säger Andreas Dahlkvist, analytiker hos CSN.

Fristående skolor har en ogiltig frånvaro på 10,0 procent, motsvarande siffra för kommunala skolor är 8,3 procent.

Gotlands län har högst andel elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk – 13,4 procent. Därefter kommer Stockholms län med 11,4 procent och Västerbottens län med 10,0 procent. Lägst andel skolkare har Västernorrlands, Dalarnas och Jämtlands län.

– Utvecklingen när det gäller indragna studiebidrag varierar mycket över landet. Det som sticker ut i år är Gotlands relativt stora ökning, säger Andreas Dahlkvist.

64 procent av samtliga skolkare är pojkar, 36 procent är flickor. Studerande med lärlingsersättning får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Det är vanligare att utländska medborgare blir av med studiebidraget jämfört med studerande som är svenska medborgare.

Knappt hälften med indragen studiehjälp får ett återkrav, det betyder att de fått pengar felaktigt och ska betala tillbaka sitt studiestöd. 11 procent i den gruppen hamnade hos Kronofogden eftersom de inte klarar av att betala tillbaka återkraven. Det är en lika hög andel jämfört med föregående år.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste elva läsåren. Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

_________________________________________
Artikeln bygger på material från CSN.