Gå direkt till Nyheten (”Engångsmuggar” under utredning
Regeringen vill minska engångsvaror)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

”Engångsmuggar” under utredning
Regeringen vill minska engångsvaror

Publicerad måndag, 08 juli 2019, 09:50 av Redaktionen

Åtgärder för ökad återvinning, minskad konsumtion och minskad nedskräpning av plast står på agendan i ett nytt direktiv från EU. Den svenska regeringen vill gå vidare och även förbjuda engångsmuggar i plast – en produkt som bl a tillverkas i Lidköping.
Regeringen och Miljödepartementet har beslutat om flera åtgärder för att EU:s nya engångsplastdirektiv genomföras på ett ambitiöst sätt. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Marin nedskräpning och andra negativa miljöeffekter från plast är en av vår tids stora miljöutmaningar. De senaste årens globala ökning av engångsplastprodukter har skett parallellt med att plastnedskräpningen har ökat. Fiskeredskap bidrar till den marina nedskräpningen. Förekomsten av plast i den marina miljön har stora negativa effekter.

– Utan drastiska åtgärder förväntas plastmängden i våra hav nästan fördubblas inom sex år. Vi behöver sätta in kraftfulla åtgärder för att få stopp på plastens negativa miljöeffekter. Vi behöver både minska plastavfallet och samtidigt öka återvinningen av avfallet. Sverige ska inom EU driva på för utfasning av all engångsplast, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Engångsplastdirektivet ska genomföras på ett ambitiöst sätt för en omställning till en giftfri, biobaserad och cirkulär ekonomi. Utifrån detta har Miljödepartementet beslutat om en utredning som ska ge förslag på hur lagstiftningen kan anpassas.

Utöver att genomföra de EU-gemensamma förbuden mot bland annat bestick och tallrikar av plast ska utredningen undersöka möjligheterna att förbjuda plastmuggar och livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk. Utredningen ska även undersöka möjligheterna att förbjuda eller på annat sätt reglera plastprodukter som oftast förekommer vid nedskräpning på stränder. Utredningen ska ge förslag på åtgärder för att minska utsläppen av mikroplast från konstgräsytor och andra plastade ytor.

Regeringen har även gett Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket uppdrag kopplade till Sveriges genomförande av engångsplastdirektivet.

Besluten i korthet
• Miljödepartementet har beslutat om en utredning som ska ta fram förslag på hur EU:s engångsplastdirektiv ska genomföras.
• Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram uppgifter om Sveriges årliga konsumtion av engångsplast och att analysera rapporteringskraven i direktivet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020. Naturvårdsverket har också fått i uppdrag att stödja Miljödepartementets bokstavsutredning.
• Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet ska genomföras. Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2020.