Gå direkt till Nyheten (Medborgarförslag vid kommunfullmäktige)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 januari 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Medborgarförslag vid kommunfullmäktige

Publicerad måndag, 17 juni 2019, 17:20 av Björn Smitterberg

Lidköpingsbor kommer med många förslag varje månad, och här presenteras några av förslagen som kommunfullmäktige beslutade ska utredas.

– Farthinder på Vävaregatan. Förslag för att göra gatan säkrare.
– Låt Nya Vattentornet få samma typ av belysning som Gamla Vattentornet.
– Renovera Östbyuskolans fotbollsplaner. Här skulle flera fotbollslag kunna träna och avlasta andra platser.
– Placera en container vid konstgräsplanen vid Framnäs för att samla upp överblivit granulat så det inte hamnar i Vänern.
– Förbättra gång- och cykelöverfarten vid Björnvägen som av förslagsställaren kallas livsfarlig – skyltar är till viss skymda av granhäck och många biklister kör 80-90 kilomter i timmen.