Gå direkt till Nyheten (Ingen framgång för boende på Lidängsvägen
Kommunen avslår begäran om avlopp och vägunderhåll)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ingen framgång för boende på Lidängsvägen
Kommunen avslår begäran om avlopp och vägunderhåll

Publicerad fredag, 14 juni 2019, 20:54 av Björn Smitterberg

Ett relativt nytt villaområde strax söder om det som tidigare var Lidens Handelsträdgård – Lidängsvägens samfällighetsförening – har fått dubbla avslag denna vecka.

I tisdags beslutade samhällsbyggnadsnämnden att avslå ansökan om att kommunen skulle överta ansvaret och skötseln av en mindre gång- och cykelväg.
På torsdagen beslutade Teknisk Servicenämnd att avslå en begäran om att överta avloppsnätet från föreningen.

Bakgrunden till avslagen är förhållanden som skapades när området exploaterades av Götenehus. Samfälligheten bildades då och alla tomter vid Lidängsvägen blev medlemmar.

Samfälligheten menar att det hos kommunen finns all den kompetens som krävs för att drifta avloppsnätet. ett särskilt problem är att avloppet måste pumpas upp till det kommunala nätet – tomterna ligger sålunda lågt i förhållande till kommunala nätet. Ett stopp i systemet kan få stora följdverkningar med avloppsvatten som stiger upp i villorna.

– Ett övertagande av samfällighetsföreningens VA-anläggning skulle innebära stora investeringar för kommunen och fastighetsägarna blir därmed skyldiga att betala ytterligare anslutningsavgift utöver deras tidigare investeringar i VA-anläggningen, står det i avslagsbeslutet från Teknisk Servicenämnd.

– Behovet av pumpning av avloppsvattnet på grund av områdets topografiska läge innebär samma ansvar för samfällighetsföreningar som för enskilda fastighetsägare, vad gäller tillsynsansvar för anordningen