Gå direkt till Nyheten (Möts för att stoppa vildsvinen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Möts för att stoppa vildsvinen

Publicerad onsdag, 12 juni 2019, 17:48 av Redaktionen

Vildsvinen orsakar stor skada på åkermark och skogsmark och dess population i Sverige ökar, trots att avskjutningen ökat markant de senaste åren. Mot bakgrund av rådande situation bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson idag in branschförbunden till Näringsdepartementet.

Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenska Jägareförbundet har tillsammans med Sveriges Jordägareförbund och Jägarnas Riksförbund bjudits in till branschmöte med landsbygdsministern för samtal kring den svenska vildsvinsstammen.

– Den ökande vildsvinsstammen orsakar stora problem för markägare och lantbrukare. Regeringen och jag vill med detta branschmöte ta ett helhetsgrepp kring frågan och föra samtal kring vad vi tillsammans kan göra för att begränsa vildsvinsskadorna. Jag är beredd att vidta åtgärder men det är lokalt och regionalt som arbetet i en konstruktiv anda måste ske, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen har under året tagit flera beslut som berör vildsvin. Tidigare i våras beslutades det att tillåta termiska sikten för att effektivisera jakten på vildsvin, och Jordbruksverket har fått i uppdrag att utreda om det finns behov av ytterligare förebyggande åtgärder för att hindra att sjukdomen afrikansk svinpest sprids till Sverige.