Gå direkt till Nyheten (Problemen vid Askeslätt: Alla parter måste lyssna på varandra!)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Problemen vid Askeslätt: Alla parter måste lyssna på varandra!

Publicerad tisdag, 11 juni 2019, 16:50 av Björn Smitterberg

Samhällsbyggnadsnämnden tog i dag del av den rapport om varför misstag skett i anläggningen av villaområdet på Askeslätt med rörledningar och annat. Nämndens politiker förutsätter nu att det blir organisationsförändringar och nya rutiner som innebär att information i tidigt skede utbyts mellan alla inblandade.

Skarpast kritik kommer från Moderaterna som hävdar att organisationen i förvaltningen samhällsbyggnad är en gammal rest av socialdemokratiskt styre.

– Det handlar om tydliga ledningsproblem, man har inte lyssnat på vad medarbetare sagt, säger Christian Poucette (M).

Det senaste problemet gäller hur mycket vatten och i vilken omfattning som Toftabäcken kan ta emot. Här ska byggas ett magasin för att trycket på bäcken inte ska bli för stort – det magasinet kan komma att bli större än tidigare planerat.

Förvandlingen av marken på Askeslätt har stött på flera problem. De chefer som får kritik är inte längre kvar. I en särskild utredning konstateras att informationsutbytet i samband med att projektet gått från planering till projektering och slutligen till utförande varit för dåligt. Ingen kan i dag med säkerhet säga vad svårigheterna som uppstått har kostat. En analys väntas bli klar i början av september.