Gå direkt till Nyheten (Fördelade Leader-pengar till lokala projekt)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Tisdag 21 januari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Fördelade Leader-pengar till lokala projekt

Publicerad torsdag, 06 juni 2019, 10:02 av Redaktionen

Leader Nordvästra Skaraborg har beviljat fem projekt stöd.
Vid denna beslutsomgång visades bredden av den lokala strategin och projekten ska tillsammans skapa utveckling inom turism, gröna näringar, stärka lokalsamhället och skapa mötesplatser för unga.

Hållbar besöksnäring i Vänersskärgården med Kinnekulle

Att vara utsedd av UNESCO som ett biosfärsområde innebär att vara ett modellområde för hållbar utveckling.  Den unika naturen gör att besöksnäringen är en viktig bransch för områdets näringsliv, men påverkar också miljön lokalt och globalt.  Projektet kommer att jobba för att utbilda och
inspirera företag att jobba mer miljömedvetet, men även för att kunna
erbjuda storslagna naturupplevelser till besökare ifrån när och fjärran.

Biosfärsområdet omfattar Götene, Lidköping och Mariestad kommuner.

Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 900 000 kr

Hållbar turism på Lugnåsberget

Jesper Persson och Pia Åkesson har blivit beviljade ett projektstöd till
företag. De driver Lugnåsbergets vandrarhem som sedan starten haft en
tydlig hållbarhetsprofil. Projektets mål är att nya målgrupper ska hitta till platsen och erbjuda upplevelser tillsammans närområdets aktörer. Några av insatserna är att utöka antalet sittplatser i matsalen för att ta emot större grupper. I Projektet ska de även utforma aktiviteter för barnfamiljer som går hand i hand med de globala målen för hållbar utveckling.

Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr

Utveckling av västgötsk calvados

Kan man göra en västgötsk calvados, med karaktär av platsen?
Det ska Pontus utforska på sin gård Stora Bryne utanför Lidköping.
Med hjälp av kontakter i Frankrike och lokala samarbetspartners ska projektet ta fram ett unikt recept på en västgötsk dryck som är likvärdig calvados. Projektet är ett projektstöd till företag och insatserna omfattar även ett produktionskök.

Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr

Larvs aktivitetspark

Branden i klubblokalen sommaren 2018 innebar ett hårt slag för bygden,
Föreningen Larvs FK och byborna har nu rest sig och gör Hedensborg starkare. Genom projektet ska föreningen fortsätta att utveckla aktivitetsparken för att göra den tillgänglig året runt. Anläggningens utegym ska kompletteras med ett inomhusgym och på grönområdet skapas sociala ytor med grillmöjligheter samt belysning för mörkare årstider. Allt med fokus på att människan ska
trivas och må bra – både Larvabor och utsocknes hälsas välkomna!

Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr

Demokratiskolan

Projektet syftar till att hjälpa ungdomar att starta föreningar utifrån sina egna intressen. Ungdomarna får kunskap om samhällets demokratiska uppbyggnad och deras egen möjlighet att påverka sin tillvaro.  I projektet ska en person arbeta med ungdomarna och deras föreningar i kombination med utbildningar och läger som erbjuds till ungdomarna (16-24 år). Det tycker vi bådar gott inför framtiden!

Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: ca 2 200 000 kr