Gå direkt till Nyheten (Nu har ansökan om att bygga nytt reningsverk skickats in)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nu har ansökan om att bygga nytt reningsverk skickats in

Publicerad onsdag, 05 juni 2019, 13:19 av - Inskickat material

Tillståndsansökan för nytt reningsverk i Lidköping lämnad till Mark och Miljödomstolen.
I höstas beslutade enheten Vatten och Avlopp vid Lidköpings kommun att dra tillbaka de tre separata tillståndsansökningarna som skickats till länsstyrelsen. Anledningen var att projektet riskerade att tappa fart om ansökningarna bedömdes var för sig.

En gemensam, samlad ansökan har nu tagits fram och skickats direkt till den högre instansen, Mark och miljödomstolen.

Projektet ville med denna ändring få till ett bredare perspektiv i fråga om vad Ängens ARV (avloppsreningsverk) faktiskt är, och vad man försöker åstadkomma med det, men också vad det skulle betyda för Lidköpings invånare, vårt arv och vår miljö att genomföra denna historiska satsning. Det är viktigt att belysa synergierna och den totala effekten av projektet genom att få ihop alla tre tillstånd, vilket man nu gör med denna gemensamma ansökan.

Dataanimation från tidigare ansökan.

En normal handläggningstid hos Mark och miljödomstolen tar mellan 6 och 18 månader. Många utredningar och undersökningar gjordes för ansökningarna i tillståndsansökan till länsstyrelsen. Den nya ansökan kompletteras med länsstyrelsens synpunkter för dessa. Dessutom har projektet tagit hänsyn till övriga intressenters synpunkter och åsikter inför den fortsatta planeringen.

Pernilla Bratt. VA-chef.

Vid Vatten och Avlopp är man mycket glada och stolta över att nu ha kommit så långt i processen att ett väl genomarbetat samlat material är redo för behandling av Mark och Miljödomstolen i Vänersborg. Förhoppning är att det blir en kort handläggningstid och att ett klart tillstånd finns i början på nästa år.

Förtydligande gällande de tre tillstånden:

För ett nytt reningsverk på ny placering behövdes i vårt fall 3 olika tillstånd.

  • Tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för utsläpp av avloppsvatten. Tillstånd för reningsverket och för ny utsläppspunkt i Lidan
  • Tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken för nedläggning av ledningar i Lidan. Detta tillstånd gäller för överföringsledningar som är planerade att läggas i Lidan.
  • Samråd enligt miljöbalken 12:6 miljöbalken för anläggande av ledningsrör och ledningsbäck i anslutning till avloppsreningsverket. Detta samråd gäller anläggande av ängsbäcken och övriga ledningar från reningsverket till utsläppspunkten i Lidan, och detta samråd är beviljad sen tidigare.