Gå direkt till Nyheten (Vänsterpartiet:
Ett jämlikt och klimatsmart Lidköping måste få kosta!)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 06 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vänsterpartiet:
Ett jämlikt och klimatsmart Lidköping måste få kosta!

Publicerad tisdag, 28 maj 2019, 10:03 av Björn Smitterberg

Vänsterpartiet går in i budgetarbetet i Lidköpings kommun med krav på att jämlikhetsarbetet ska vara nya parametrar i varje årsbokslut.
– Vi bör redogöra bl a för kvinnors löner i förhållande till män, andelen kvinnliga chefer och andra saker som har med jämställdheten att göra, säger Claes-Göran Borg.

Claes-Göran Borg presenterade tillsammans med övriga i Vänsterns fullmäktigegrupp: Jenny Hallström, Ann-Carin Landström och Bo E Landström en ekonomisk plan som de vill ha den de kommande tre åren. Här finns såväl nya satsningar som förstärkning av befintliga satsningar, och här finns förslag på skattehöjning.

Arkivbild: Bo E Landström, Ann-Carin Landström, Jenny Hallström och Claes-Göran Borg.

Det ä första gången på 25 år som Vänsterpartiet i Lidköping lägger eget förslag till budget – det har under dessa 25 år i stället skett tillsammans med Socialdemokraterna och flera av åren även med Miljöpartiet.

Besparingar i kommunens verksamhet ligger inte för Vänsterpartiet, som dock gärna ser effektiviseringar. Bl a räknas med förenklad administration som skall ge sammanlagt 5 miljoner kronor under tre år.

Ändå är det satsningar som präglar förslaget. Social & Arbetsmarknad som hamnat på rejäla problem med ekonomin anser Vänsterpartiet helt enkelt vara underbudgeterat och lägger på en rejäl summa för att den sociala verksamheten ska fungera.

– Vi oroar oss också för att förändringar i Arbetsförmedlingens verksamhet kommer att medför nya kostnader för den här förvaltningen.

Vård & Omsorg får också ett tillskott enligt förslaget. I denna förvaltningen har kampen ståtty hårdast hittills när det gäller motstånd till privata företag. Det motståndet är nu på väg att luckras upp genom Socialdemokraternas samverkan med Centern och Kristdemokraterna.
– Det är en utveckling åt helt fel håll, säger Claes-Göran Borg. Vi gynnar inte näringslivet genom att kommunala verksmahter privatiseras.

Barn & Skola tillförs också nya pengar om vänsterpartiets budget antas. Bl a rför att ha råd med nya högstadieskolor.

Det budgetförslag som Kultur & Fritid lagt rör Vänsterpartiet i stort sett inte. Här finns bl a förslag till en ny konstgräsplan och ny belysning på Ågårdens IP.

Förvaltningen Samhällsbyggnads budget för de tre åren tillåts växa.
– Vi vill slå vakt om det välskötta och välstädade Lidköping, säger Bo E Landström.
Förslag finns på gång- och cykeltunnel som ska förbinda Änghagen med Kartåsen.
– Över huvud taget vill vi att det utarbetas en genomgripande plan för cykeltrafiken i Lidköping. Det finns insatsr lite här och där, men ingen helhet, säger Claes-Göran Borg.

Intern Service skall få underhållsfonderna stärkta och utökade resurser för närproducerade varor, miljömärkta varor och fairtradehandel.

Kommunstyrelsen föreslås få utökning av anslaget för att utöka kollektivtrafiken kvällar och helger. Kommunstyrelsen ska också se till att administrationen förenklas, med besparingar på först 1 miljon 2020, och därefter 2 miljoner per år.

Den av Vänsterpartiet föreslagna budgeten går inte ihop. Det krävs en skattehöjning med 30 öre per beskattningsbar hundralapp.