Gå direkt till Nyheten (Dina Försäkringar ombildar till större bolag
Huvudkontor flyttas när Skaraborg-Nerike fusionerar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Dina Försäkringar ombildar till större bolag
Huvudkontor flyttas när Skaraborg-Nerike fusionerar

Publicerad fredag, 24 maj 2019, 17:38 av Redaktionen

Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike med huvudkontor i Lidköping övertas av Dina Försäkringar Sydost som har säte i Jönköping. Det framgår av ett pressmeddelande i dag.
Stefan Ericson lämnar chefs-stolen.

Fusionen, som beslutades på bolagsstämma i Lidköping nyligen, är en av flera som innebär att de tio lokala bolagen i Dina-federationen reduceras till fem.

– Utvecklingen gör det nödvändigt att skapa större enheter och genom fusionen bildar vi ett riktigt starkt försäkringsbolag med bättre riskspridning och minskad sårbarhet, säger Dina Försäkringar SkaraborgNerikes ordförande Bo Andersson.

Stefan Ericson, vd i bolaget, framhåller två orsaker till strukturförändringen i Dina-gruppen:
– För det första står vi under ett ständigt ökande regeltryck som på sikt blir ohållbart för ett litet försäkringsbolag. Ökade resurser måste till hela tiden för att hålla jämna steg med myndigheternas krav. – För det andra förändras kundernas köpmönster och förväntningar på ett sätt som kräver omfattande satsningar på digitalisering och ny kompetens.

Sveneric Nylander, Stefan Ericson, Joakim Pantzar och Bo Andersson, ordförande respektive VD i Dina Försäkringar Sydost och Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike, slår samman bolagen och bildar vid årsskiftet Dina Försäkringar Göta.

Dina Försäkringar Skaraborg-Nerikes nuvarande kontor i Lidköping, Skövde och Örebro blir kvar i det sammanslagna bolaget.
– Det finns heller inga planer på att förändra personalstyrkan i samband med fusionen. Våra 30 medarbetare blir automatiskt anställda i det nya bolaget, säger Stefan Ericson, som dock själv lämnar efter 18 år som VD.

– Det har varit fantastiska år med stark tillväxt i såväl affärsvolym och kapitalstyrka som antal anställda. När bolaget snart går in i en ny fas känns det naturligt för mig att sätta punkt.

Nytt bolagsnamn Efter prövning av Finansinspektionen genomförs fusionen i samband med det kommande årsskiftet. Bolagsnamnet ändras till Dina Försäkringar Göta och huvudkontoret kommer att ligga i Jönköping.

– Göta blir det största bolaget i Dina-federationen med en affärsvolym på nära 600 miljoner kronor och ett kapital på över en miljard. Det ger oss styrka att fortsätta utvecklas och skapa ännu större trygghet för våra kunder, tillika ägare, avslutar Bo Andersson som valts till vice ordförande i det blivande Dina Försäkringar Göta.

Sveneric Nylander, Stefan Ericson, Joakim Pantzar och Bo Andersson, ordförande respektive VD i Dina Försäkringar Sydost och Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike, slår samman bolagen och bildar vid årsskiftet Dina Försäkringar Göta.