Gå direkt till Nyheten (Medborgarförslag – för och emot)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Medborgarförslag – för och emot

Publicerad torsdag, 23 maj 2019, 13:37 av Björn Smitterberg

Samhällsbyggnadsnämndens politiker kommer den närmaste tiden att få ta ställning till en rad medborgarförslag. Här presenteras några – som slutligen rapporteras till kommunfullmäktige.

Belysning på Strandpromenaden, mellan Småbåtshamnen och Vänerblick. Tjänstemännens förslag är avslag då de i första hand vill använda resurserna till skola och arbetsplatser.

Soffor och bänkar på Strandpromenaden. Förslaget skall tas med när det är aktuellt att planera framtida förändringar av stråket vid Framnäs.

Förbudet att cykla i motionsspår kommer att förstärkas, vilket en medborgare föreslagit.

Ett förslag om att sätta upp fler laddningsplatser för bilar har fått ett blandat svar på tjänstemannanivå:
– Frågan om utbyggnad av laddinfrastruktur är komplicerad. Skaraborgs kommunalförbund arbetar med att ta fram en gemensam strategi för laddinfrastruktur. Det pågår också utredningar vars slutsatser kan påverka Lidköpings kommuns möjlighet till att bygga laddplatser på allmän plats. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås avvakta därför resultatet av dessa.

Ett förslag att ta bort en av utfarterna från Läcköparkeringen och bensinstationen vid Framnäs finns också. Här är tjänstemannaförslaget att avvakta kommande planering.