Gå direkt till Nyheten (Nya riktlinjer föreslås:
Allt fler vill bygga hus allt högre)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nya riktlinjer föreslås:
Allt fler vill bygga hus allt högre

Publicerad onsdag, 22 maj 2019, 17:38 av Björn Smitterberg

Nu är det på väg riktlinjer för hur Lidköpings kommun ska ställa sig till förslag om höga byggnader.
– Lidköping är platt och höga hus får lätt stort inflytande, konstateras.

Än så länge är det ett förslag som politiker inte tagit ställning till.

– Efterfrågan att bygga i centrala lägen i Lidköping ökar, både genom att förtäta och att bygga högre, skriver tjänstemän vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i sitt förslag.

– Eftersom staden Lidköping ligger på plan mark utan större höjdskillnader kan enskilda högre byggnader få relativt stor påverkan på stadsmiljön och sin omgivning. Det kan handla om skuggning, visuellt intryck och förståelsen av staden.

– Höga byggnader kräver därför mer omsorg i utformningen. Det är dock inte bara höjden eller storleken som är avgörande utan hur byggnaden utformas och förhåller sig till sin omgivning, dess innehåll och hur den bidrar till stadens långsiktiga utveckling.

Det föreslås några principer att följa:

1. Hur byggnaden gestaltas och dess förhållande till sin omgivning Bedömningsfaktorer
 Byggnadens utformning utifrån platsens karaktär och omgivande bebyggelse,
 dess egen arkitektoniska kvalitet,
 vilka stadsrum byggnaden skapar tillsammans med befintlig bebyggelse och
 effekter på omgivningen, t.ex. skuggning.

2. Vilka funktioner byggnaden bidrar med i stadsdelen Bedömningsfaktorer
 Vilka funktioner och innehåll byggnaden bidrar med i stadsdelen,
 hur byggnaden bidrar till en levande stadsmiljö och
 på vilket sätt de funktionsbehov byggnaden själv ger upphov till tillgodoses, t.ex. parkering.

3. Hur projektet förhåller sig till och bidrar till stadens långsiktiga utveckling Bedömningsfaktorer
 Byggnadens bidrag till kommunens långsiktiga hållbarhetsmål och
 hur byggnaden stöttar kommunens strategier för stadens utveckling.