Gå direkt till Nyheten (Sjukhus-ekonomin:
Minska på administration, inköp och lokaler)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sjukhus-ekonomin:
Minska på administration, inköp och lokaler

Publicerad tisdag, 21 maj 2019, 21:57 av Björn Smitterberg

Denna vecka ska politikerna i styrelsen för Skaraborgs sjukhus åter fatta beslut för att försöka minska den ekonomiska krisen för sjukhuset. Bland förslagen finns att minska den administrativa personalen kraftigt för att få pengar till personal som arbetar direkt i vården.

Ett annat förslag är att tomställa lokaler.
– Detta kan ske genom en ökad beläggningsgrad på mottagningsrum, översyn och samlokalisering av vårdplatser, översyn och samlokalisering av administrativa lokaler, genomgång av lokaler för förråd och arkiv för att identifiera det som kan tomställas med mera, står det i förslaget.

När det gäller besparingar på inköpssidan så ska det bara ske inköp av material för sjukvård:
– Samtliga kostnader som inte är nödvändiga för att bedriva en patientsäker och effektiv sjukvård behöver ifrågasättas och en prioritering av vad sjukhusets resurser ska användas till behöver göras. Mot bakgrund av ovanstående behöver samtliga verksamheter vara restriktiva med alla sorters inköp, i synnerhet de inköp som inte är direkt patientrelaterade. Detta kan till exempel gälla kontorsutrustning, möbler, inredning, utbildningar, konferenser och fika/luncher. För att undvika tid och kostnad för resor och möten på annan ort ska Skype-möte användas när detta är möjligt.