Gå direkt till Nyheten (Utredning på förskola:
Personalen gjorde allt rätt)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Utredning på förskola:
Personalen gjorde allt rätt

Publicerad tisdag, 14 maj 2019, 18:36 av Björn Smitterberg

Treåringen som avled efter misshandel i oktober gick på en förskola i Lidköping. Det har framkommit några månader senare. En utredning sattes igång – helt internt och med hjälp av barn- och elevhälsan om händelsen. Den visar nu: Ingen skugga över personalen på förskolan.

När det upptäcktes att treåringen hade ett kraftigt blåmärke samtalade personalen om det och föräldrarna kontaktades. En rimlig förklaring gavs till blåmärket.

Därefter var saken inte längre aktuell.

Enligt den interna utredningen som bygger på uppgifter hos personalen har man följt den ”regelbok” som finns. Barn- och skolnämndens politiker och förvaltningen Barn & Skola har tagit initiativet till utredningen för att få veta om något regelbrott skett – det har det inte – samt om reglerna behöver ses över.

– Vi har fått klart för oss att allt man gjorde var rätt, säger Mario Melani (S), ordförande i Barn- och skolnämnden samt Anna Wallgren, (M), som företräder oppositonen.

Enigheten var stor mellan politikerna.

– Vi måste se till att regelverket hålls levande, att rutinerna med orosanmälningar skall vara kända. Vi måste se till att det blir årlig information till personalen.

– Föräldrar ska också informeras om att det finns en anmälningsplikt om det finns anledning till oro för att barn inte har det bra.