Gå direkt till Nyheten (Ny statistik:
Tjejer väljer bort teknikutbildning – trots intresse)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ny statistik:
Tjejer väljer bort teknikutbildning – trots intresse

Publicerad måndag, 13 maj 2019, 18:13 av Redaktionen

Kvinnor i Västra Götaland har starkt teknikintresse – men väljer bort teknikutbildning – åtgärder som praktik behövs för att öka ansökningarna.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) praktikprogram Tekniksprånget har mellan 2015 och 2018 undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får veta vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.

Trots att 60 procent av alla universitets- och högskolestuderande i landet är kvinnor utgör kvinnorna endast 30 procent av antalet studerande på teknikutbildningarna. Siffran har förvisso ökat en del det senaste årtiondet, men utvecklingen går alltjämt alldeles för långsamt.

– Det är en stor förlust att så många väljer att hoppa av sina tekniska utbildningar. Branschen och samhället i stort behöver all kompetens vi kan tillvarata för att möta kommande samhällsutmaningar, säger Jonas Gustavsson, VD för ingenjörs- och designföretaget ÅF som tar emot praktikanter bland annat genom Tekniksprånget.

Det låga antalet kvinnor vid teknikutbildningarna beror dock inte på ointresse från kvinnor. Detta bevisas genom den färska, uppdaterade sammanställningen av Tekniksprångets årliga portalundersökning. Inom ramen för denna undersöktes mellan 2015 och 2018 över 10.000 ungdomars attityder, förväntningar och farhågor inför högre studier och arbetsliv.

I undersökningen angav 90 procent av unga män i Västra Götaland, och 87 procent av unga kvinnor i länet – nästan nio av tio – att det var ”hög sannolikhet” att de valde en högre teknisk utbildning. Att många kvinnor i slutänden ändå inte väljer en högre teknisk utbildning kan dock ha flera orsaker. Bland annat var 29 procent unga kvinnor i länet osäkra på vart en sådan utbildning leder – mot 24 procent män. Och 13 procent av kvinnorna i Västra Götaland befarade att ”matematiken skulle bli för svår”, mot sex procent av männen. Detta samtidigt som kvinnor i genomsnitt har bättre skolresultat än männen i grundskolan och på gymnasiet.

– Tekniksprånget visar tydligt att det är först när unga kvinnor ges möjlighet att testa på livet som ingenjör som det verkliga resultatet kommer. Hela 50 procent av alla som gjort Tekniksprångspraktik och sedan söker till högskolan är unga kvinnor, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för IVA-programmet Tekniksprånget.

Även detta underbyggs av programmets undersökningar – efter fyra månader vill 80 procent av alla som gjort Tekniksprångspraktik i landet studera vidare för att bli ingenjör. Av dessa är hälften kvinnor.

– Tack vare Tekniksprånget får man veta hur det ser ut på andra sidan av högskolestudierna och blir taggad att ta sig dit, säger Matilda Moberg Larsson, som idag studerar till högskoleingenjör och som tidigare var Tekniksprångare på GKN Aerospace i Trollhättan.