Gå direkt till Nyheten (Klimatdialog för Lidköping Energi)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 19 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Klimatdialog för Lidköping Energi

Publicerad måndag, 29 april 2019, 18:17 av Redaktionen

Kommunalägda Lidköping Energi är sedan 2018 medlem i Prisdialogen. Prisdialogen är en nationell modell för lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme, vars syfte är att stärka kundernas inflytande. Nytt för 2019 är att Lidköping Energi utökar kunddialogen till att även innefatta lokala klimat- och miljöfrågor.
– Vi vill vara transparanta gentemot våra kunder med vår prismodell, men även hur vi arbetar med miljöfrågor samt vår miljönytta, säger bolagets Värmenätschef Katja Nylén.

Medlemskapet i Prisdialogen innebär en stärkt ställning för kunden och genom ökad insyn är målet ett rimligt, förutsägbart och stabilt pris på fjärrvärme. Lidköping Energi har under 2018 haft fl era samrådsmöten med representanter från olika kundgrupper där bolaget presenterat ekonomi, framtidsplaner samt fördelning av intäkter och kostnader. Under 2019 har bolaget valt att komplettera Prisdialogen med Klimatdialogen vars syfte är att uppnå minskad klimat- och miljöpåverkan. Målet är att representanter från de olika kundgrupperna tillsammans med representanter från bolaget gemensamt diskuterar och inspirerar varandra samt tar fram planer för lokalt arbete kring klimat- och miljöfrågor.