Gå direkt till Nyheten (Ny rapport i dag pekar på vattenkris)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 27 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ny rapport i dag pekar på vattenkris

Publicerad torsdag, 25 april 2019, 14:28 av Redaktionen

vattenmätare-lopSGU: ”Risk för besvärlig sommar med låga grundvattennivåer”
Grundvattenläget inför sommaren har försämrats efter den senaste tidens torka. Det visar den senaste månadsrapporten som SGU, Sveriges geologiska undersökning, publicerade på torsdagen.

– Det är ett dåligt utgångsläge och konsekvenserna blir troligen att både den enskilda och den kommunala vattenförsörjningen kan komma att påverkas, om man är beroende av grundvatten. Det gäller framför allt i Götaland och Svealand, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som framför allt kommuner använder för sin vattenförsörjning, är under de normala i nästan hela landet. Det syntes redan i SGU:s föregående rapport. Men nu märks bristen på nederbörd även i de små grundvattenmagasinen, som personer med egen brunn i regel tar vatten ifrån. Det visar månadsrapporten för april.

– Det har regnat för lite i synnerhet i Götaland och Svealand. Det vi kan se nu är att även de små grundvattensmagasinen har fått en snabb försämring. Nivåerna i sig är inte kritiskt låga, men vi har snabbt sjunkande nivåer, säger Bo Thunholm.

Men även om läget ser oroväckande ut just nu, så visar tidigare år att situationen kan förändra sig. Inför sommaren 2018 var utgångsläget inför sommaren gott när det gällde grundvattnet. Men då blev det extrem torka under sommaren som ändå skapade problem för personer med egna brunnar. 2017 var det inför sommaren risk för vattenbrist i stora delar av landet. Men då blev augusti-september regniga månader, vilket räddade upp situationen, enligt Bo Thunholm.

– Det finns all anledning att vara vaksam och ha beredskap. Men som vi har sett tidigare, till exempel 2017, så kan det ju rätta upp sig ändå. Men om man utgår från vad som är sannolikt så är det mycket som pekar på att vi kommer att få en besvärlig sommar med låga grundvattennivåer.

Vad skulle kunna hjälpa upp situationen som det ser ut nu?
– Stora nederbördsmängder och betydligt större mängder än normalt. Det är det som behövs, och helst i kombination med kallt väder så att avdunstningen begränsas, säger Bo Thunholm.

Artikel från Krisinformation.se