Gå direkt till Nyheten (Politiska majoriteten i regionen:
Onödig byråkrati ska bekämpas)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Politiska majoriteten i regionen:
Onödig byråkrati ska bekämpas

Publicerad onsdag, 17 april 2019, 15:00 av Redaktionen

Onödig byråkrati och administration måste bekämpas. GrönBlå Samverkan menar att administration, byråkrati och icke ändamålsenliga rutiner tynger såväl regionens medarbetare som ekonomi. Därför lägger GrönBlå Samverkan ytterligare ett yrkande förutom det förslag på 13 punkter som tidigare offentliggjorts för en ekonomi i balans. Det handlar om att införa en ”administrativ prövningsrätt” för Västra Götalandsregionens personal.

– Västra Götalandsregionens personal ska kunna utmana systemet om de upplever att en befintlig administrativ uppgift eller rutin inte tillför något värde, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M). Då ska regionen ha en skyldighet att pröva värdet av uppgiften och rationalisera eller ta bort den om den inte fyller någon funktion. Denna prövning ska ske på lägsta lämpliga nivå.

– Detta är också en del i att sända en tydlig signal till verksamheterna i Västra Götalandsregionen att fokusera mera på tillitsstyrning. För oss är invånarnas behov av vård i fokus men det gäller även att personalen har möjlighet att bedriva den så effektivt som möjligt.

– Därför vill vi komplettera det skarpa förslaget på åtgärder riktade till verksamheternas ledningar med detta yrkande för personalen som ger dem möjlighet att lyfta uppgifter som de finner onödiga i sin vardag och som begränsar tiden till det arbete de egentligen vill utföra.

En del av de administrativa uppgifter som kan komma att utmanas av vårdens medarbetare kommer dock sannolikt både från lagstiftning och/eller statliga föreskrifter. Dessa kan regionen inte ensidigt välja att frångå. Därför är det också viktigt med ett nära samarbete med och påverkan på såväl lagstiftare som statliga myndigheter för att minska den administrativa bördan i framförallt sjukvården.

Tillsammans med GrönBlå Samverkans yrkande har nu åtgärdsprogrammet ett tydligt fokus på att minska byråkratin, kraftigt bromsa eller stoppa investeringar och ökade krav på produktivitet.

– Det är dags att ledningarna i vårdens verksamheter i regionen fokuserar på att producera vård för alla de miljarder som de har till förfogande och inte lägger så mycket tid och kraft på de miljoner som de inte har avslutar Johnny Magnusson (M).

En kommentar på “Politiska majoriteten i regionen:
Onödig byråkrati ska bekämpas”

  1. mister T skriver:

    Börja med att lägga ner regionen.

Kommentarerna är stängda