Gå direkt till Nyheten (Regeringens vårbudget: Höjda miljöskatter)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 19 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringens vårbudget: Höjda miljöskatter

Publicerad måndag, 08 april 2019, 16:35 av Redaktionen

regeringen-ikonHöjd skatt på diesel som används i gruvfordon, höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk samt en höjning av kemikalieskatten är förslag regeringen avser lägga i vårändringsbudgeten.

Skattehöjningarna kommer föreslås träda ikraft 1 augusti 2019 och överensstämmer med de förslag som har varit på remiss.

Vårändringsbudgeten är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och presenteras 10 april.

Höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk
Förslaget handlar om att slopa skattenedsättningen av energiskatt och höja koldioxidskatten för fossila bränslen som används för att producera värme i kraftvärmeverk. Förslaget ska bidra till den omställning som pågår i svenska kraftvärmeverk från fossila bränslen som kol, olja och gas till biobränslen. Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland.
Delårseffekten från 1 augusti 2019 är på omkring 182 miljoner kronor.

Slopad nedsättning för gruvdiesel
För att minska utsläppen av koldioxid från gruvsektorn föreslås att nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon i gruvor slopas. Syftet är att påskynda övergången till användning av el och biobränslen i gruvsektorn. Med nuvarande regler har dieseln en nedsättning av energiskatten och koldioxidskatten på 89 respektive 40 procent.
Delårseffekten från 1 augusti 2019 är på omkring 140 miljoner kronor.

Höjd kemikalieskatt
För att öka kemikalieskattens styreffekt och ytterligare driva utvecklingen mot en giftfri hemmiljö föreslås att skattenivåerna höjs. Den föreslagna höjningen innebär en skatt på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 440 kronor per vara. För varor som innehåller mindre hälsofarliga kemikalier finns som tidigare möjlighet att göra avdrag med 50 eller 90 procent av skatten.

Delårseffekten från 1 augusti 2019 är på omkring 220 miljoner kronor.