Gå direkt till Nyheten (– Nedläggning av BUP i Lidköping är oacceptabel)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 11 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

– Nedläggning av BUP i Lidköping är oacceptabel

Publicerad måndag, 18 mars 2019, 07:20 av Redaktionen

I ett brev till ledamöterna i styrelsen för Skaraborgs sjukhus skriver två representanter ned sina fakta som talar för att BUP ska få vara kvar i Lidköping och hålla öppet.

Brevet återges här i sin helhet (BUP = Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen):

– – – –

Till ledamöter av Skas
Kopia till media.

En nedläggning av BUP i Lidköping är oacceptabel och kommer att drabba den hjälpsökande ännu hårdare.

Vi kan läsa i ett stycke i barnkonventionen nedan och ställa oss frågan om tjänstemannaförslaget som är lagt har tagit hänsyn till detta?

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”.

Det är av yttersta vikt att samhällets förmåga att använda de resurser vi förfogar över så effektivt som möjligt väsentligt förbättras. Vi måste bryta det extremt kortsiktiga resonemanget avseende ”budget i balans” och förstå att en effektivare hushållning av ekonomin för samhället uppnås endast genom ett långsiktigt resonemang utifrån ett helhetsperspektiv. Endast på det sättet kan vi hålla tillbaka de framtida kraftigt ökande kostnaderna som samhället utan tvivel kommer att drabbas av.

På vilket sätt blir den föreslagna omorganiseringen av BUP inom SKAS bättre för brukaren?

– Ur brukarens perspektiv är närhet och tillgänglighet avgörande faktorer för att det skall fungera för barnen och familjen.

– Att så tidigt som möjligt få det stöd som behövs (samverkan mellan skola, barn och elevhälsa, familjecentral, BUP) och de förutsättningar som krävs för att kunna hantera sin situation och fortsatt få möjlighet att utvecklas i skolan (eftersom det är ofta i skolan som problem uppmärksammas) är livsavgörande.

– Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid från samhällets sida. Fortsatt behandling i vuxen ålder är kontinuitet i relationen med behandlande personal en viktig faktor för att inte tillståndet skall försämras igen. En trygg relation med behandlande personal baserad på förtroende och tillit är av stor vikt för en framgångsrik behandling.

Det förslag som är lagt för beslut på måndag ger inget betryggande svar på dessa frågor. Utan dessa svar kan vi som representanter för de brukare som drabbas av förändringarna inte acceptera utan att man i förslaget har tänkt igenom hur det kommer att fungera för den som är i behov av hjälp.

Man bör ta hänsyn till, innan man lägger ett förslag, att man ska försöka bevara så mycket ”friskt” i en persons liv som vårdas inom specialistvård som BUP är. Om det ska satsas mer på mobila team som exempelvis kommer hem till patienten på besök, så tar man fristaden som anses som ”frisk” och gör till ännu en ”sjuk plats” där helt plötsligt hemmet också blir en besöksavdelning.

Det finns flera andra frågor

– Hur kan man bemanna upp dom föreslagna satellitmottagningar och mobila team som väntas öka avsevärt om förslaget går igenom?

– Om viss personal uttrycker att dom inte tänker pendla, och man tappar dem, hur ska man då rekrytera, när erfarenheten visat att det är svårt att hitta specialistutbildad personal med rätt kompetens till de villkor som erbjuds.

– Hur tar organisationen tillvara den investering i kompetens och metodutveckling som gjorts hos BUP i Lidköping så att denna fortsättningsvis kan verka som stöd för brukaren?

– Har man gjort en analys av den eventuella arbetsmiljö för personal som måste jobba i mobila team?

– Enligt personal i barnpsykiatrin så klarar man av att möta upp ca 8 patienter på en mottagning och endast två patienter i ett mobilt team. Hur minskar man vårdkön genom att dra ner på tillgängligheten och tiden för en behandlare?

– Vad är en satellitmottagning? Kan någon definiera var detta är? I ett pilotprojekt som är gjort för vårdcentraler med tilläggsuppdrag t.ex. Guldvingen i Lidköping, så kallade satellitmottagningar, står det att dom inte ska ta över patienter från BUP. Så vad är idén?

Vårt budskap blir att: återremittera ärendet och komma tillbaka med en tillfredsställande lösning för barnen och deras familjer där personcentrerad vård med patienten i fokus ska ligga till grund för förslaget. Ett förslag som också ska kännas genomtänkt för personalen som ska leva med omställningen efter det beslut som tas.

Med vänliga hälsningar,

Linda Georgsson Föreningen Compassen

Emma Larsson Attention Skaraborg

 

9 kommentarer på “– Nedläggning av BUP i Lidköping är oacceptabel”

 1. Anette skriver:

  Jag undrar var besökssiffrorna kommer ifrån??
  Jag arbetar i det mobila teamet och att vi skulle ha 2 besök om dagen är att komma med falska siffror.

  Vi har oftast 4 och ibland 5 besök om dagen.

  Att mottagningarna skulle ha 8 besök om dagen har jag aldrig hört talas om.
  Däremot finns en siffra på 11 besök i veckan enligt en produktions och kapacitetsplan. Dock har kravet ökat till att ha minst 4 besök om dagen.

 2. Anette skriver:

  Vi i det mobila teamet, Bups mellanvård har vunnit priser utifrån att man anser att det är personcentrerat att möta barnen i hemmiljön. Deras egna trygga plats.

  Jag är väldigt frågande till de ”fakta” som presenteras i artikeln och dom dessutom uttalas av några som inte ens tillhör Bups verksamhet

 3. Watchingeye skriver:

  Anette: Det är ju inte optimalt om man använder fel siffror, men ändå har ju Regionskarriäristerna beslutat om att återremittera ärendet. Hur ser mobila teamet på denna fråga då? Vill ni se dagvården tas bort o ni växa, eller kan det eventuellt utvecklas ett ännu bättre samarbete er emellan? För jag utgår ifrån att ni har en konstruktiv dialog inom BUP och jobbar för så bra vård som möjligt gentemot era uppdragsgivare. Skattebetalarna alltså.

 4. Emma L skriver:

  De siffror som vi lägger fram i artikeln är siffror vi har fått av personal på BUP-mott. i Lidköping. De uppgifter vi fick reste tvivel om BUPs förmåga att möta behoven i V. Skaraborg. Vi är väl medvetna om det viktiga arbete ni gör. Vi riktar ingen kritik mot er. Vi är också måna om att få en riktig bild av läget baserade på fakta. Vi vill också peka på att det finns medlemmar som är rädda att deras hem skall bli platsen för behandling.. Mvh Emm

 5. Persson skriver:

  Mitt barn med autism skulle aldrig gå med på att ta hem sjukvården i vårt hem. Var är skillnaden på friskt och sjukt då?
  Ett stort steg i vår dotters mående är att ta sig till Bup, komma utanför väggarna på ett smidigt sätt. Inte behöva knös i en buss med byten i några timmar med sin ångest.

  Mobila temamen är säkert jättebra. Men inte för alla.

 6. Förälder skriver:

  Om det är en utökning av Bups mellanvård som är på förslag att ersätta Bup kan det bli jättebra!

 7. Alexander Forselius skriver:

  Vi behöver bevara BUP i Lidköping., att lägga ned den är som om man skulle lägga ned brandkåren och säga att brandmännen får åka från Skövde när det brinner här. Det är inte hållbart.
  Däremot har vi en samhällsinstitution, skolan, vars primära syfte typ är att bryta ned barn och ungas psyke, särskilt de som har psykiska funktionsvariationen så att vården blir överbelastad. Lägg inte ned brandkåren men förhindra att det börjar brinna!

 8. Per skriver:

  Anette
  Det står ju att siffrorna kommer från din egen organisation i insändaren! Du måste väl hålla med om att inte alla vill ha ett hembesök av vården? Sen undrar jag hur ETT mobilt team hinner 5 besök om dagen? Beskriv gärna en arbetsdag för ETT team, från start till stopp, med tid för lunchrast. För du jobbar väl i hela Skaraborg när du säger att ni hinner med 5 besök? Sträckan Skövde – Grästorp måste ju ta väldigt lång tid för er att åka.

 9. Anette skriver:

  Per

  Självklart passar inte hembesök för alla. Det har jag heller inte skrivit. Mitt syfte var att korrigera de siffror som angavs då de av någon anledning är felaktiga.

  När vi planerar våra besök tar vi också hänsyn till det geografiska läget. Vi lägger flera besök i samma område under en dag. Besök kan också vara skolmöten. Lunch planerar vi in mellan besöke när det bäst passar. Vi planerar och sköter telefonsamtal och bokningar i bilen.

Kommentarerna är stängda