Gå direkt till Nyheten (Fortsatta tveksamheter när länsstyrelsen
yttrar sig över förslag till Framnässtrand)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 27 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Fortsatta tveksamheter när länsstyrelsen
yttrar sig över förslag till Framnässtrand

Publicerad torsdag, 14 mars 2019, 08:14 av Björn Smitterberg

framnäsplanLänsstyrelsen tycker inte det finns några skäl till att ta bort strandskyddet från strandområdet mellan Båtgården och nuvarande reningsverket. Ett förslag till detaljplan finns som innebär att Framnäshamnen byggs ut, att det skapas en större strand och en strandpromenad. Även ett förslag till byggnader, bl a en restaurang, finns med.

För att klara detta smidigt vill Lidköpings kommun att det här strandområdet undantas helt från strandskyddsreglerna. Men det vill inte länsstyrelsen som anser att varje åtgärd för sig kan prövas enligt strandskyddet.

I sitt yttrande över förslaget skriver länsstyrelsen också att det finns uppgifter om att bly rör sig i markområdet. det behöver kontrolleras så det inte blir hälsofarligt vid badet.

Kommunens förslag om att släppa ut dagvatten i Framnäshamnen vill länsstyrelsen komplettera med en anläggning som fördröjer vattnets färd mot hamnen.