Gå direkt till Nyheten (Logopedisk innovation får en halv miljon)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Logopedisk innovation får en halv miljon

Publicerad lördag, 09 mars 2019, 09:11 av - Inskickat material

logoped190309Logopediverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus har beviljats över en halv miljon kronor från Innovationsfonden VGR för två projekt som ska öka tillgängligheten och ge bättre stöd till logopedpatienter och deras anhöriga.

De båda projekten Distansbehandling i logopedi och Digitalt föräldrastöd i logopedi har tillsammans beviljats medel på 530 000 kronor och ska möjliggöra stöd och behandling digitalt via nätet. Projektidéerna kan ses som ett led i digitaliseringen av hälso- och sjukvården vilket är ett prioriterat område inom Västra Götalandsregionens omställningsarbete.

I projektet Distansbehandling i logopedi används Skype som verktyg för att koppla upp videosamtal mellan patient och logoped. Det tillkommer inte några extra kostnader för varken behandlare eller patient eftersom man använder befintlig teknik. Den patientgrupp som erbjuds möjlighet att delta i de digitala vårdmötena är personer som stammar. Syftet är att ge patienterna möjlighet till behandling oavsett var de befinner sig, och förutom ökad tillgänglighet bidrar arbetssättet till att spara tid för de patienter som har lång resväg till mottagningen.

– Den stora vinsten är att patienterna inte behöver förflytta sig eller göra uppoffringar på privatekonomi, studie- eller arbetstid. Stamning är ett funktionshinder som påverkar hela livet och det är viktigt att kunna erbjuda så goda möjligheter till behandling som möjligt, säger logopeden Elsa Beckman som ansvarar för projektet.

Projektet startade igång redan i höstas, men efter att man har fått finansiering från Innovationsfonden för en dryg månad sedan har man kunnat arbeta mer strukturerat och gett fler patienter möjlighet att prova behandlingsmetoden. Flera patienter har dock tvekat när de fått erbjudandet.

– Det hör till stamningsdiagnosen att man ofta har en rädsla eller känner obehag för att prata i telefon. Flera patienter har också uttryckt detta inför påbörjad behandling, men när vi väl startat igång har det inte funnits någon oro utan allt har fungerat jättebra, säger Elsa Beckman.

Projektet kommer att utvärderas under året och i utvärderingen ingår det att ta reda på patienternas upplevelse av att få behandling på distans.

Projektet Digitalt föräldrastöd i logopedi handlar om att erbjuda stöd till föräldrar till barn som är patienter på grund av en tal- eller språkstörning. Genom stöd via stöd- och behandlingsplattformen på 1177.se ska föräldrarna kunna få de verktyg som de behöver för att hjälpa barnen att förstå och bli förstådda. Det kan också handla om att få in träning av tal och språk i vardagen så att barnens tal och språk utvecklas.

– I dagsläget har vi inte bestämt hur föräldrastödet ska utformas utan vi håller på och intervjuar familjer för att få en bild av hur behoven ser ut. Vi vill försöka utforma föräldrastödet utifrån de behov som familjerna beskriver, säger Monica Käll Guldbrand, enhetschef för logopediverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus.

Språkstörning i förskoleåldern ökar risken för läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn, svårigheter som kan kvarstå upp i vuxen ålder. Logopediskt stöd och behandling i förskoleåldrar kan därför ha både en kortsiktig effekt i form av förbättrad tal- och språkutveckling och en mer långsiktig effekt i form av minskade svårigheter i skolan och i vuxen ålder.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen avsätter varje år ca 20 miljoner kronor till Innovationsfonden. Pengarna skapar möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare att utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka om finansiering.

Foto: Bild och media/Skaraborgs. Sjukhus Patientmöte via Skype. Bilden är arrangerad. Text: Artikel från Skaraborgs sjukhus