Gå direkt till Nyheten (Vänsterpartiet föreslår ny plan för centrumutveckling
– Bind samman centrum, Rörstrand och Hamnstad)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 24 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vänsterpartiet föreslår ny plan för centrumutveckling
– Bind samman centrum, Rörstrand och Hamnstad

Publicerad måndag, 25 februari 2019, 15:42 av Björn Smitterberg

vensterpartiet– Utan en varierad och livlig handel får vi heller inget levande centrum.
Det skriver Vänsterpartiet i en motion till kommunfullmäktige där det föreslås att det  görs en helt ny plan för utveckling av Lidköpings centrala delar, som knyter samman centrum med Rörstrand och Hamnstaden.

Lidköping borde ha fördelar i en sådan planering.

– Själva tätorten är sammanhållen och det finns ett fungerande centrum som erbjuder ett ganska stort utbud av olika sorts butiker, restauranger, caféer, serviceinrättningar, kultur, natur och möjligheter till aktiviteter. Därtill kommer att Lidköpings centrum förstärks av att de två handelsområdena Framnäs och Änghagen är belägna relativt nära stadskärnan.

– Den tidigare storslagna planen på att snabbt skapa ett nytt, mycket attraktivt bostadsområde som skulle heta Hamnstaden, har under senare tid fått allt mer rimliga proportioner. Därmed har det också öppnats nya möjligheter för kommunen att planera och vidtaga åtgärder som kan leda till en utvidgning och en sammanväxt av Lidköpings centrum till att växa ihop med Rörstrandsområdet och det s k Hamnstadsområdet. Ett område som borde kunna präglas av en mångfald av funktioner och aktiviteter. Där måste också handel kunna bli ett viktigt inslag.

Vänsterpartiet föreslår att kommunen utarbetar nya planer på inriktning med att främja handeln sammanhållen och utvidgad stadskärna – en ny handelsplan för centrum.

– Att inom ramen för målsättningen att stärka centrumhandeln, planera och vidtaga åtgärder som i än högre grad kan sammanknyta de båda handelsområdena Framnäs och Änghagen med centrum, och att uppdra till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att i det arbetet ha med som en tydlig inriktning att förlänga, utvidga och sammanbinda nuvarande centrum med Rörstrandsområdet och Hamnstadsområdet.

Vänsterpartiet vill att det skapas ett förtroendefull samarbete mellan kommun och näringsliv och kulturinstitutioner för att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar utveckling.