Gå direkt till Nyheten (Regeringsbeslut i dag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringsbeslut i dag

Publicerad torsdag, 07 februari 2019, 13:37 av Redaktionen

regeringen-ikonRegeringen har haft sammanträde i dag och här är kortversion av vad som beslutats.

Regeringen skapar förutsättningar för en ökad livsmedelsexport

Regeringen fattade idag ett beslut om finansiering till Business Sweden att under 2019 fortsätta med den offensiva satsning på svensk livsmedelsexport som påbörjades förra året. Business Sweden får 16 miljoner kronor för arbetet med en exportsatsning av ekologiska livsmedel, ett regionalt exportprogram samt livsmedelsexportansvariga stationerade på potentiella tillväxtmarknader.

– – – –
Lotta Medelius-Bredhe tillförordnad generaldirektör för Affärsverket Svenska Kraftnät

Regeringen har idag beslutat att avdelningschefen och finansrådet Lotta Medelius-Bredhe ska vikariera som generaldirektör och chef för Affärsverket Svenska kraftnät. Samtidigt inleds processen med att rekrytera en ny generaldirektör.
Ulla Sandborgh kommer att få sin anställning som generaldirektör förflyttad till Regeringskansliet, där hon kommer att få nya arbetsuppgifter. Ulla Sandborgh har fått kritik för säkerhetsbrister.
– – – –
Fortsatt gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har i dag beslutat om gränskontroll vid inre gräns i ytterligare tre månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
– – – –
Ökade krav för att ha vapen

Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en internationellt sett hög skyddsnivå och uppfyller i många avseenden redan de krav som ställs i ändringsdirektivet. Det är dock nödvändigt att genomföra vissa ändringar i vapenlagstiftningen, men även i krigsmateriellagstiftningen och i lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Förslagen innebär bl.a. att kraven på märkning och registrering utökas, att vapenmäklarverksamhet regleras på samma sätt som vapenhandlarverksamhet, att löstagbara magasin av en viss storlek regleras och att innehavstillstånd för vissa skjutvapen som huvudregel tidsbegränsas.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.
– – – –
Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen om nya bestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter.
Det ska bli möjligt för externa aktörer, och inte nödvändigtvis en enskild myndighet, att få ansvar för att id-märka styckförpackningar med tobaksvaror. Id-märkningar utgör en del i ett EU-gemensamt spårbarhetssystem för att komma åt oegentligheter, fusk och smuggling av tobak.