Gå direkt till Nyheten (Biskopen vill ”peppa” mer än granska
Visitationen av Lidköping har inletts)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 10 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Biskopen vill ”peppa” mer än granska
Visitationen av Lidköping har inletts

Publicerad tisdag, 29 januari 2019, 17:26 av Björn Smitterberg

biskopsvisitationlop190129I dag inledde biskop Åke Bonnier sin visitation av Lidköpings pastorat. Det är något som numera sker vart tolfte år. Biskopen har visserligen i sitt uppdrag att kontroller, men ser det mer som att stötta bl a kyrkoherden, i Lidköping är det Karin Enerbäck sedan snart tre år.

Åke Bonnier och Karin Enerbäck har varit arbetskamrater i stiftets lokaler tidigare, Karin Enerbäck har bl a haft som uppgift att sköta stiftsgården vid Flämslätt.

– Men vi ses ofta ändå, säger Åke Bonnier som har ett stort stift att ansvara för. Här är över 40 pastorat.

– Några nya pastoratsbildningar i den här delen av stiftet är inte aktuella nu. Den senaste var Södra Kålland för fem, sex år sedan.

– Det är en viktig skillnad för mig att slå samman still nya pastorat. Jag vill att man lägger samman, det är bättre att skapa nya pastorat om det finns en vilja bland dem det berör.

karinenerbäck.kyrkoh190129

Kyrkoherde Karin Enerbäck – just nu värdinna för biskopens visitation.

Ett av problemen för flera pastorat är att få präster. Konkurrensen är hård. Biskopen nickar instämmande. Han själv vaknade för sin tro när han av sina föräldrar fick en bok av förre Stockholmsbiskopen Ingemar Ström.

– Det var ingen konfirmandbok i vanlig mening men den ledde mig till att konfirmera mig. Efter något år på gymnasiet kände jag att prästyrket skulle vara något för mig.

Åke Bonnier har sedan varit präst i Stockholm några år, men även haft flera olika prästroller i Lidingö i flera år liksom han var domprost i Stockholm sex år innan det ringde i telefonen 2012 och någon frågade om han ville ställa upp i biskopsvalet i Skara.

biskopåkebonnier19012b

Biskopar i Sverige bär på symboler. Alla har ett guldkors, oklart är hur gamla de är men Gustaf IV såg till att biskoparna återfick sina guldkors för drygt 220 år sedan. Det Åke Bonnier bär till vardags är en exakt replik. 

Kanske kan tillgången på präster förbättras framöver, för Åke Bonnier har i ett av budskapen till Lidköping en maning om att satsa på ungdomsverksamhet.

När visitationen i dag inleddes var det bl a med en lunch med kommunpolitiker och -tjänstemän.

Under onsdagskvällen tar biskopen emot allmänheten tillsammans med särskilt inbjudna i Parketten – biskopen kommer att få lyssna till flera olika Lidköpingsbor i olika åldrar. Alla får komma.

På torsdag är särskild tid avsatt för att träffa anställda i Lidköpings församling/pastorat. Det handlar om cirka 50 personer. Bl a ska man här gå igenom manualer och processer i samband med begravningar.

På söndag avslutas visitationen med en högmässa i S:t Nicolai med mycket musik och körsång.

– Musiken är en del av förkunnelsen, säger Åke Bonnier.