Gå direkt till Nyheten (Biskopen visiterar Lidköpings församling)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Biskopen visiterar Lidköpings församling

Publicerad fredag, 18 januari 2019, 11:51 av Redaktionen

 

akeBonnier2-biskopfotosvkyrUnder sista veckan i januari kommer biskop Åke Bonnier att besöka Lidköpings församling.
Tanken med besöket är att biskopen ska få en djupare inblick i församlingens arbete, men också att man tillsammans ska samtala om hur arbetet kan utvecklas.

Det är den 29, 30 och 31 januari samt 3 februari som Åke Bonnier kommer på besök. Det blir ett antal intensiva dagar där en rad olika aktiviteter står på programmet.

– Biskopen vill möta de som är engagerade i kyrkans arbete, men också träffa företrädare för församlingens samarbetspartners till exempel kommunen och andra samfund, berättar Martin Wikman som är biskopsadjunkt vid stiftskansliet (tidigare präst i Lidköping).

Vid tisdagens lunch är representanter från kommunens förvaltningar Barn & skola och Social & arbetsmarknad inbjudna, tillsammans med kommundirektören och representanter ur kommunstyrelsen.

En viktig punkt under visitationen är att samtala kring den verksamhet som församlingen vill satsa lite extra på. I Lidköping ligger fokus kring de utvecklingsområden församlingen valt att arbeta med de närmaste fyra åren;
Barn och unga – kyrka skola,
diakoni med inriktning hälsa samt
medarbetarskap.

Biskopens besök sträcker sig över perioden tisdag – söndag. Det görs ett uppehåll på fredag och lördag, men övriga dagar är fyllda av aktiviteter.

Under tisdag, onsdag och torsdag ska biskopen hinna med att träffa både förtroendevalda, ideella medarbetare och anställda i pastoratet. Dessutom blir det besök i olika verksamheter både i och utanför kyrkan.

På tisdagskvällen deltar biskopen i en veckomässa i S:ta Maria kyrka, där han även kommer äta tacos och samtala med ungdomarna under kvällen. Under veckomässan är alla som vanligt välkomna att delta. Ett besök på Hospice Gabriel står också på agendan. På onsdag kväll bjuds allmänheten in till en offentlig samling på parketten där det bjuds på mat, tal och gemenskap.

Besöket avslutas sedan på söndagen med en stor festmässa i S:t Nicolai kyrka för alla som är intresserade. Den följs av lunch, och efter denna sammanfattar biskopen sina intryck från besöket i ett tal.

Vägen vidare

Ett längre besök av biskopen brukar kallas visitation. Detta är en syssla som biskopar haft ända sedan kyrkan grundades, och under århundradenas lopp har den haft olika karaktär. Många gånger har det funnits en betoning på inspektion, men numera läggs tonvikten snarare på inspiration.

– I Skara stift arbetar vi sedan en tid med det som kallas ”Vägen vidare”. Det är ett program för kontakterna mellan stift och församlingar. Där ingår visitationerna som en del, berättar Martin Wikman.

Vägen vidare löper i perioder om tolv år. En gång under denna period är det biskopsvisitation och övriga år sker kontakterna i andra former.

– Tanken är att stiftet och församlingarna tillsammans arbetar med utvecklingen av verksamheten.

När biskopen kommer på visitation är besöket väl förberett. Under lång tid i förväg har stiftskansliets medarbetare haft kontakter med församlingen. En mängd material har samlats in för att få en bild av situationen.

Sådant som gudstjänstliv, diakoni och ungdomsarbete finns naturligtvis med i det som gås igenom. Men även andra delar av verksamheten belyses.

Exempelvis har alla kyrkor och även en del andra byggnader gåtts igenom av en fastighetsingenjör och stiftets antikvarie. Ekonomin har också granskats liksom de planer och program som måste finnas i alla organisationer för exempelvis beredskap eller arbetsmiljö.

Efter visitationen sker också en uppföljning. Detta kan se på olika sätt. Församlingens medarbetare kan exempelvis få möjlighet till fortbildning, men uppföljningen kan också bestå av att man ser över rutiner och arbetsformer. I detta utvecklingsarbete deltar ofta stiftskansliets medarbetare vilket ligger i linje med målsättningen att kyrkans arbete är något som görs tillsammans.

Artikeln ovan är material från Lidköpings församling

Fotnot: Lidköpingsnytt publicerar efter hand mera material om programmet på sidan för kyrkorna de närmaste dagarna – klicka