Gå direkt till Nyheten (Här är alla förslag på politiska uppdrag från årsskiftet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Här är alla förslag på politiska uppdrag från årsskiftet

Publicerad måndag, 10 december 2018, 13:09 av Björn Smitterberg

Vid lunchtid i dag fick Lidköpingsnytt ut hela förslaget till nomineringar till de olika posterna i Lidköpings kommun.
När det gäller bolagen så kommer valen till styrelserna att ske inför bolagsstämmorna i vår och inte i dag. 

Revisorer (9)
Ordförande Ewa Reinhold (M)
Östen Larsson (M)
Vice ordförande Lars-Erik Backman (S)
Betty-Ann Weiler (S)
Thore Broberg (SD)
Sven Bengtsson (C)
Yngve Nordenstam (KD)
Hans Algotsson (L)
Vakant (L)

Kommunstyrelsen (11 ledamöter + 11 ersättare)
Ledamöter och dess ersättare
Ordförande Jonas Sundström (S) Daniel Arthursson (S)
Alexandra Lundell (S) Linda Karlsson (S)
Viktor Sundberg (S) Christina Ulfström (S)
1:e vice ordförande Frida Nilsson (C) Andreas Bill (C)
Stefan Gustafsson (KD) Maria Edström (KD)
Marianne Bonnevier (MP) Håkan Sanderi (MP)
2:e vice ordförande Rasmus Möller (M) Christian Poucette (M)
Annika Håkanson (M) Per Gunnar Lindahl (M)
Pär Johnson (L) Vakant (L)
Claes-Göran Borg (V) Robin Nerell (M)
Roberth Andersson (SD) Tomas Persson (SD)

Barn- och skolnämnden (11+11)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Mario Melani (S) David Berggren (S)
Irena Rodic (S) Kristin Persson (S)
Marita Lantz (S) Åke Johansson (S)
1:e vice ordförande Ingemar Rogbrant (C) Therese Karlsson (C)
Hanna Angelsiöö (KD) Erna Gustafsson (KD)
Amanda Odhner (MP) Cecilia Larsson (S)
2:e vice ordförande Anna Wallgren (M) Nathalie Yacoub (M)
Andréas Olsson (M) Lena Johansson (M)
Thomas Jansson (L) Eva Lager (L)
Johan Heden (L) Ann-Carin Landström (V)
Claës Englund (SD) Roberth Andersson (SD)

Kultur- och fritidsnämnden (11+11)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Roger Ahlén (S) Bror Hedlund (S)
1:e vice ordförande Jonas Krantz (S) Irina Karlqvist (S)
Diana Svensk (S) Helene Nylund (S)
Manuel Melani (S) Mikael Larsson (MP)
Thomas Karlsson (C) William Fahlström (C)
Håkan Svensson (KD) Patrik Keihag (KD)
Mathias Andersson (M) Mikael Grönlund (M)
Stefan Hagström (M) Bo Dereby (M)
2:e vice ordförande Johan Arelid (L) Mats Blyh (L)
Martin Andersson (L) Jenny Hallström (V)
Roberth Andersson (SD) David Lundin (SD)

Miljö- och byggnämnden (7+7)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Camilla Lundgren (S) Bert Löfgren (S)
Ulla Andersson (S) Lars Lundberg (S)
1:e vice ordförande Olof Ekblad (C) Peter Fischerström (C)
Jerry Nyberg (KD) Håkan Sanderi (MP)
2:e vice ordförande Carl Rudbeck (M) Kent Thorstensson (M)
Greger Ulleryd (L) Anton Lagerström (M)
Jörgen Blomkvist (SD) Claës Englund (SD)

Samhällsbyggnadsnämnden (11+11)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Gustav Edvinsson (S) Per-Erik Kalrqvist (S)
Lisbeth Hilmersson (S) Anna Ahlqvist (S)
Torben Persson (S) Kjell-Åke Ingebäck (S)
Moa Karlsson (S) Kjell Åberg (MP)
1:e vice ordförande Kent Folkesson (C) Hans-Fredrik Johansson (C)
Sten-Erik Lager (KD) Vanessa Petré (KD)
2:e vice ordförande Christian Poucette (M) Madeleine Holm (M)
Annika Håkanson (M) Andreas Widell (M)
Mats Joräng (M) Veronica Berling (L)
Vakant (L) Mattias Pettersson (V)
Tomas Persson (SD) Andreas Björklund (SD)

Social- och arbetsmarknadsnämnden (11+11)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Tommy Larsson (KD) Ann-Carin Lager (KD)
1:e vice ordförande Lena O. Jenemark (S) Suad Mehinovic (S)
Anders Westerholm (S) Roland Larsson (S)
Lina Ingemarsdotter (S) Rebecca Borck (S)
Gull-Inger Rebscher (S) Mikael Ingebäck (S)
Lillemor Holgersson (C) Lindha Jonsson (C)
2:e vice ordförande Kristina Classon (M) Petter Åström (M)
Anders Löfving (M) Mikael Sabel (M)
Christina Åkerman (M) Hans Hallström (V)
Käth Birgetz (L) Johan Halsema (L)
Youssef Hannoun (SD) Roberth Andersson (SD)

Teknisk servicenämnd (7+7)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Karl Wiktorsson (S) Rolf Andersson (S)
Martin Eriksson (C) Enar Svensson (C)
1:e vice ordförande David Söderberg Erdal (KD) Anders Edvinsson (S)
Marianne Bonnevier (MP) Vahida Mehinovic (S)
2:e vice ordförande Kenneth Svensson (M) Knut Åmark (M)
Greger Ulleryd (L) Orvar Lager (L)
Tomas Persson (SD) Claës Englund (SD)

Utbildningsnämnd (11+11)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Andreas Bill (C) Britt-Marie Gustafsson (C)
1:e vice ordf Kajsa Ezelius (S) Christina Emanuelsson (S)
Sofia Hellberg (S) Paolo Johansson (S)
Rolf Blomqvist (S) Irina Karlqvist (S)
Anne-Marie Kaufman (KD) Michael Malmborg (KD)
Ylva Eriksson (MP) Ahmed Shwan (S)
Maria Gustafsson (M) Olly Swärd Poucette (M)
Elisabeth Berling (M) Johan Lindén (M)
2:e vice ordförande Henrik Gallus (L) Mohamad Abdo (L)
Albert Lundgren (L) Malin Pettersson (V)
David Lundin (SD) Mikael Jönsson (SD)

Vård- och omsorgsnämnd (11+11)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Lena Blomgren (S) Klas-Arne Karlqvist (S)
Tomas Lidberg (S) Lisebritt Karlsson (S)
Patrik Karlsson (S) Eva Ingebäck (S)
Helena Börjesson (C) Jan Larsson (C)
1:e vice ordförande Maj Ader (KD) Ann-Mari Karlberg (KD)
Lillemor Wallén (S) Ylva Eriksson (MP)
2:e vice ordförande Per Gunnar Lindahl (M) Lena Arenbjörk (M)
Louise Carlsson (M) Birgitta Carlsson (M)
Bertil Jonsson (M) Kajsa Åberg (L)
Chatarina Ceasar (L) Bo Landström (V)
Josefine Nordström (SD) Rose-Marie Saramies (SD)

Valnämnd (7+7)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Maria Westh (PPO) Anette Svensson (PPO)
Vice ordförande Anders Fyhr (PPO) Ulf Landgren (PPO)
Wolfgang Schneider (S) Göran Kjörk (S)
Gunnar Johansson (C) Roger Persson (SD)
Håkan Svensson (KD) Ann-Carin Landström (V)
Inghar Främberg (L) Ylva Eriksson (MP)
(M) (M)

Räddningsnämnden Västra Skaraborg (3+3) samt ordförande
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Ulla Andersson (S) Klas-Arne Karlqvist (S)
Jerry Nyberg (KD) Gudrun Carlsson (C)
Anders Löfving (M) Steve Karlsson (L)

Överförmyndarnämnden (3+3)
Ledamöter: Ersättare utses ej i dag
Ordförande Jonas Sundström (S)
Vice ordförande Frida Nilsson (C)
Kristina Classon (M) Vakant (L)

Krisledningsnämnden (5+5) (enligt KS reglemente KLN samma som KSAU, men val måste göras)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Jonas Sundström (S) Alexandra Lundell (S)
1:e vice ordförande Frida Nilsson (C) Andreas Bill (C)
2:e vice ordförande Rasmus Möller (M) Annika Håkanson (M)
Pär Johnson (L) Vakant (L)

Hel- och delägda bolag

AB Bostäder (5-9 ledamöter och lika många ersättare, bolagsordningen) (Ombud 1+1)
Idag består styrelsen av 7 ledamöter och 7 ersättare
Ledamöter: Ersättare
Ordförande Tomas Lidberg (S) Christer Karlsson (S)
Marita Bengtsson (S) Lena Blomgren (S)
Kjell Hedvall (S)
Britt-Marie Gustafsson (C) Henrik Arthursson (C)
2:e vice ordförande Johan Calmestrand (M) Vakant
Sara Gallus (L) Eva Lager (L)
Claës Englund (SD) Youssef Hannoun (SD)
Ombud Ombud ersättare
Rasmus Möller (M)

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB (5-9 ledamöter och lika många ersättare, bolagsordningen) (Ombud 1+1)
Idag består styrelsen av 7 ledamöter och 7 ersättare
Ledamöter: Ersättare
Ordförande Kent Folkesson (C) Carina Eliasson Lundgren (C)
Hasse Andersson (S) Kent Almertz (S)
Irena Rodic (S) Marita Lantz (S)
Kenneth Lundell (S) Conny Johansson (S)
2:e vice ordförande Stefan Hagström (M) Anna Wallgren (M)
Thomas Jansson (L) Tarek Aljanaan (L)
Roberth Andersson (SD) David Lundin (SD)
Ombud Ombud ersättare
Rasmus Möller (M)

Lidköping/Hovby Flygplats AB (5-9 ledamöter och minst 5-9 ersättare, bolagsordningen) (Ombud 1+1)
Idag består styrelsen av 5 ledamöter och 5 ersättare
Ledamöter: Ersättare
Ordförande Kjell Hedvall (S) Kenneth Lundell (S)
Peter Fischerström (C) Gunnar Johansson (C)
Lisebritt Karlsson (S)
Mathias Andersson (M) Andréas Olsson (M)
2:e vice ordförande Pär Johnson (L) Ali Darwish (L)
Ombud Ombud ersättare
Rasmus Möller (M)

Lidköping Energi AB (5-7 ledamöter och 5-7 ersättare, bolagsordningen) (Ombud 1+1)
Idag består styrelsen av 5 ledamöter och 5 ersättare
Ledamöter: Ersättare
Ordförande Morten Ryan (S) Mikael Eriksson (S)
Diana Svensk (S)
Anders Sigurd (C) Enar Svensson (C)
Svante Hemberg (M) Hasse Rasetorp (M)
2:e vice ordförande Pär Johnson (L) Steve karlsson (L)
Ombud Ombud ersättare
Rasmus Möller (M)

FRIF AB (1-5 ledamöter och högst 5 ersättare)
Idag består styrelsen av 1 ordf och 1 vice ordf. Bolaget hyr ut lokaler i fastigheter, idag tio företag som kunder.
Ledamöter: Ersättare
Ordförande Kent Folkesson (C) Anders Djup (PPO)
Stefan Hagström (M)
Ombud: Ombud ersättare:
Rasmus Möller (M)

Pumpen AB (1-9 ledamöter och högst 5 ersättare) (Ombud 1+1)
Styrelsen består idag av 1 ordf, 1 vice ordf samt en ersättare (inget krav på PPO)
Ledamöter: Ersättare
Ordförande Kent Folkesson (C) Anders Djup (PPO)
Stefan Hagström (M)
Ombud Ombud ersättare
Rasmus Möller (M)

AKO-Fastigheter AB (2-9 ledamöter och 1-7 ersättare, bolagsordningen) (Ombud 1+1)
Styrelsen består idag av 1 ordförande och 1 ledamot (dotterbolag till AB Bostäder, vilande under 2018)
Ledamöter:
Ordförande
Johan Calmestrand (M)
Ombud Ombud ersättare
Rasmus Möller (M)

CIEL AB (Val av 3 ledamöter till styrelsen) (Ombud 1+1)
Vilande bolag utan aktiv verksamhet. Inget Krav på PPO.
Ledamöter:

Kenth Lindström (PPO)
Jan Fransson (PPO)
Ombud Ombud ersättare
Rasmus Möller (M)

Lidköping Vänerlogistik AB (1-5 ledamöter och högst 5 ersättare, bolagsordningen)
Ledamöter: Ersättare:
Ordförande Kent Folkesson (C) Anders Djup (PPO)
Vice ordförande Stefan Hagström (M)
Ombud: Ombud ersättare:
Rasmus Möller (M)

Tillväxt Lidköping AB (Enligt ägardirektiv 3 ledamöter till styrelsen med posterna KSO, 2 vice KSO och kommundirektör) (Ombud 1+1)
Ledamöter:
Jonas Sundström (S)
Rasmus Möller (M)
Jan Fransson (PPO)
Ombud Ombud ersättare
Annika Håkanson (M)

Fastbit AB (2+2 till styrelsen) (Ombud 1+1)
Ledamöter: Ersättare:
Göran Kjörk (S) Irena Rodic (S)
Kenneth Svensson (M)
Ombud: Ombud ersättare:
Rasmus Möller (M)

Vänerhamn AB (1 ledamot till styrelsen) (Ombud 1+1)
Ombud: Ombud ersättare:
Rasmus Möller (M)

Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB (Nominering 2+2 till styrelsen) (Ombud 1+1)
Ledamöter: Ersättare:
Vice ordförande Kajsa Ezelius (S) Hans-Fredrik Johansson (C)
Annika Håkanson (M)
Ombud: Ombud ersättare:
Rasmus Möller (M)

Val i KF till andra organisationer, föreningar med mera

Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige (5+5) (valbara är ledamöter och ersättare ur kommunfullmäktige)
Ledamöter: Ersättare:
Kenneth Lundell (S) Katarina Sundberg (S)
Kajsa Ezelius (S) Morten Ryan (S)
Marianne Bonnevier (MP)
Per Gunnar Lindahl (M) Annika Håkanson (M)
Pär Johnson (L) Vakant (L)

Kommunalförbundet Göliska IT direktion (1+1) (valbara är ledamöter och ersättare ur kommunfullmäktige)
Ledamot: Ersättare:
Lena Blomgren (S) Henrik Gallus (L)

Tolkförmedlings Väst förbundsdirektion (1+1) samt 1 representant till samrådet + 1 PPO till beredningsgrupp (valbara är ledamöter och ersättare ur kommunfullmäktige)
Ledamot: Ersättare:
Lena O. Jenemark (S) Kristina Classon (M)
Samrådet (representant) Beredningsgruppen
Jonas Lundqvist (PPO)

Gode män enligt fastighetsbildningslagen (4 tätort + 4 jordbruk)
”Den som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor”

Tätort: Jordbruk:
Bertil Jonsson (M) Bertil Jonsson (M)
Lisebritt Karlsson (S) Bengt Nilsson (C)
Åke Johansson (S) Roland Larsson (S)
Mats Blyh (L) Göran Kjörk (S)

Kommuninvest ekonomisk förening (Ombud 1+1)
Ombud: Ombud ersättare:
Rasmus Möller (M)

Kommunforskning i Väst – KFI (Ombud 1+1) EJ krav på PPO
Ombud: Ombud ersättare:
Ann-Charlotte Wiktorsson (PPO) Helena Ljunggren (PPO)

Kollektivtrafikrådet Skaraborg (1+1)
Ledamot: Ersättare:
Frida Nilsson (C) Rasmus Möller (M)

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle – Ideell förening (Val till styrelsen 1+1) Utsågs ej i dag.
Ledamot: Ersättare:
Frida Nilsson (C)

Arvodesberedningen (1 representant från varje parti i KF)
Representanter
Håkan Sanderi (MP)
Bo Eliasson (V)
Tomas Persson (SD)
Jonas Sundström (S)
Christian Poucette (M)
Bengt Nilsson (C)
Maj Ader (KD)
Pär Johnson (L)

NyföretagarCentrum Lidköping (stiftelse) (1 ombud)
Ombud

Vänerns Vattenvårdsförbund (Nominering till styrelsen 1+1) (Ombud 1+1)
Ledamot Ersättare
Kenneth Svensson (M)
Ombud Ombud ersättare
Rasmus Möller (M)

Vänersamarbetet ekonomisk förening (Ombud 1+1) (Nominering 1+1) (Måste vara politiker)
Ledamot Ersättare
Kenneth Svensson (M)
Ombud Ombud ersättare
Frida Nilsson (C) Rasmus Möller (M)

Skaraborgs föreningsarkiv (Val till styrelsen 1+1) (Ombud 1+1)
Ledamot Ersättare
Bertil Jonsson (M) / Johan Halsema (L)
Ombud Ombud ersättare
Rasmus Möller (M)

Inera AB Ägarrådet (1+1 representant till Ägarrådet)
Representant Representant ersättare
Lars-Gunnar Rask (PPO) Elin Liljebäck Nilsson (PPO)

Inera AB (Ombud 1+1)
Ombud Ombud ersättare
Jonas Sundström (S) Rasmus Möller (M)

Netwest Sweden AB (Ombud 1+1)
Ombud Ombud ersättare
Karl Viktorsson (S) Kenneth Svensson (M)

Svenska Stadsnätsföreningen – Ideell förening (Ombud 1+1)
Ombud Ombud ersättare
Karl Viktorsson (S) Kenneth Svensson (M)

Luft i Väst (Ombud 1+1)
Ombud Ombud ersättare
Jonas Sundström (S) Rasmus Möller (M)

Svenskt Vatten (1 eller flera representanter (Ombud) till årsstämman, en av dessa får fullmakt för rösträtt.)
Representant Karl Viktorsson (S) Kenneth Svensson (M)

Gästhamnar i Vänern Ek. förening (Ombud 1+1)
Ombud Ombud ersättare
Roger Ahlén (S) Rasmus Möller (M)

Sveriges Miljökommuner (1 nominering ledamot) (Fd Förbundet för allmänt hälsoskydd)
Ledamot

Formakademin i Lidköping AB (Nominering till styrelsen 1+1) (Ombud)
Ledamot Ersättare
Kenth Lindström (PPO) Jan Fransson (PPO)
Ombud

Föreningen PKI-skolan (ekonomisk förening) (Nominering till styrelsen 1+1) (1 ombud)
Ledamot Ersättare
Kenth Lindström (PPO) Jan Fransson (PPO)
Ombud