Gå direkt till Nyheten (Här är Centerns nomineringar till poster i Lidköpingspolitiken)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Tisdag 28 januari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Här är Centerns nomineringar till poster i Lidköpingspolitiken

Publicerad torsdag, 06 december 2018, 14:48 av Björn Smitterberg

genre-centerlogoPå måndag ska kommunfullmäktige utse de olika partiernas representanter i nämnder och styrelser.
Här är centerpartiets förslag.

Det är näranog kutym att de nominerade väljs. Partierna nominerar de personer och det antal man har rät till efter att platser fördelats.

Lidköpingsnytt har tidigare presenterat och väntar på svar från övriga partier.
Sverigedemokraternas nomineringar – klicka

Valberedning: ordinarie Britt-Marie Gustafsson/suppleant Kent Folkesson

Arvodesberedning: Bengt Nilsson

Revisor: Sven Bengtsson

Valnämnden: Gunnar Johansson

Gruppledare för partiet i fullmäktige: Frida Nilsson

Överförmyndarnämnd: Frida Nilsson

Krisledningsnämnd: Frida Nilsson/Andreas Bill

Kommunstyrelsen: Frida Nilsson (även kommunalråd)/Andreas Bill

Vård- och omsorgsnämnden: Helena Börjesson/Jan Larsson

Barn- och skolnämnden: Ingemar Rogbrant/Therese Karlsson

Utbildningsnämnd: Andreas Bill (ordförande)/Britt-Marie Gustafsson

Social- och arbetsmarknadsnämnden: Lillemor Holgersson/Lindha Jonsson

Kultur- och fritidsnämnden: Thomas Karlsson/William Fahlström

Teknisk servicenämnd: Martin Eriksson/Enar Svensson

Samhällsbyggnadsnämnden: Kent Folkesson/Hans-Fredrik Johansson

Miljö- och byggnämnden: Olof ekblad/Peter Fischerström

Räddningsnämnden västra Skaraborg: /Gudrun Carlsson (endast ersättarplats)

Utskottsplatser (består normalt av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i resp nämnd, samt ett par ledamöter)

Kommunstyrelsens AU: Frida Nilsson

Vård- och omsorgsnämndens AU: Helena Börjesson

Barn- och skolnämndens AU: Ingemar Rogbrant

Social- och Arbetsmarknadsnämndens AU: Lillemor Holgersson

Kultur- och fritidsnämndens AU: Thomas Karlsson

Samhällsbyggnadsnämndens AU: Kent Folkesson

Miljö- och byggnämndens beredning: Olof Ekblad

Utskott och bolagsstyreser m m

Miljö- och klimatutskottet: Frida Nilsson (ordförandepost)

AB Bostäder: Britt-Marie Gustafsson/Henrik Arthursson

Lidköping Hovby flygplats AB: Peter Fischerström/Gunnar Johansson

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB: Kent folkesson (ordförandepost)/Carina Eliasson-Lundgren

FRIF AB: Kent Folkesson (ordförandepost)

Lidköpings Vänerlogistik: Kent Folkesson (ordförandepost)

Pumpen AB: Kent Folkesson (ordförandepost)

Lidköping Energi AB: Anders Sigurd/Enar Svensson

Destination Läckö Kinnekulle: /Hans-Fredrik Johansson

Berga Stipendiefond: Gunvor Torstensson

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle: Frida Nilsson

Folkhälsorådet: Frida Nilsson (ordförandepost) samt Andreas Bill

Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige: Andreas Bill

Vänersamarbetet Ek För: Frida Nilsson

Rådet för funktionsnedsatta: Frida Nilsson (ordförandepost)

Delregionalt kollektivtrafikråd: Frida Nilsson