Gå direkt till Nyheten (Byggnadsnämnden håller på Lidköpingstradition)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 27 maj 2019
  1. Dagens namn:
  2. Beda och Blenda
  3. I morgon:
  4. Ingeborg och Borghild

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Byggnadsnämnden håller på Lidköpingstradition

Publicerad torsdag, 06 december 2018, 14:19 av Björn Smitterberg

bildfr38-retta-sparbankshusMan ska som besökare känna att Lidköpings stad har en egen karaktär.
Vid sitt sammanträde i dag bestämde politikerna i miljö- och byggnämnden enigt att i förslaget till bostadsförsörjningsprogram  skriva till att stadsarkitekten får fortsätta traditionen med att hålla granskande ögon på nya byggnader.

– Vi har haft tur, vi har haft bra stadsarkitekter och har det nu också, och det betyder att vi kan fortsätta ställa krav på hur stadsbilden ska utvecklas.

Camilla Lundgren (S), är ordförande och Thomas Carlsson (C) är ande vice. de talar med en mun i det här sammanhanget.

– Nämnden vill framhålla vikten av att gestaltningsfrågor lyfts i samband med att nya bebyggelse planeras och uppförs i staden, skriver nämnden bl a i sitt yttrande över bostadsförsörjningsprogrammet.

– Det är viktigt att bostadsprojekt i attraktiva områden drivs med ambitionen att nå en gestaltningskvalitet av hög nationell nivå som också skapar stadsrumskvaliteter för främjandet av det goda livet i Lidköping.

– God gestaltning är viktigt vid allt bostadsbyggande men särskilt viktig blir frågan i stadens stntrala och kulturhistoriskt värdefulla delar.

Begreppet gestaltning används för sådant som utformning, arkitektur och färg m m. Måns Werner har stort inflytande över detta, han är stadsarkitekt.