Gå direkt till Nyheten (Jobben för ”utsatta” granskas av politikerna)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Lördag 20 juli 2019
 1. Dagens namn:
 2. Margareta och Greta
 3. I morgon:
 4. Johanna

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Jobben för ”utsatta” granskas av politikerna

Publicerad onsdag, 05 december 2018, 12:27 av Björn Smitterberg

Lidköpings kommun har under förvaltningen social & Arbetsmarknad – SA – en särskild arbetsmarknadsenhet. Den är till för att stötta hundratals Lidköpingsbor som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det sker genom att jobb skapas i verkstäder, bl a. 

Till vardags har en del av denna verksamhet i folkmun kallats Komjobb.

Nu granskas verksamheten – och det kan bli så att personal måste avskedas av ekonomiska skäl. Men det är inte självklart och inte enkelt. I den sammanställning som i morgon hamnar på bordet hos politikerna i Social- och Arbetsmarknadsnämnden står bl a:

– Sannolikt kommer antalet Lidköpingsbor som är i behov av insatser inom vår egen regi att öka markant utifrån det faktum att majoriteten av de inskrivna arbetssökande på AF befinner sig i ”utsatt ställning” (utan gymnasieutbildning, funktionsnedsatta, utrikes födda och personer mellan 55-64 år) och står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Aktuell siffra från Arbetsförmedlingen i Lidköping i juli månad 2018 är att 642 personer av 853 arbetssökande totalt tillhör gruppen ”Utsatt ställning”. Detta kan vi också tydligt se då det faktum att flera av våra deltagare är kvar i kommunens verksamhet under en längre period.

Ett problem för nämndens politiker är att förvaltningen dras med ett stort underskott. Även om man räknar bort det underskott som uppstod genom felberäkningar av flyktingmottagningen så fattas mycket pengar – och flera politiker i Lidköping hävdar att S&A är under finansierad.

Arbetsmarknadsenheten är en del som behöver en hel del pengar, men det finns även andra. Placeringar i så kallade HVB-hem av ungdomar är inte något som är gratis. Så här försöker man finna bra lösningar till lägre pris.

Arbetsmarknadsenheten har under senaste tiden gjort förändringar som varit kostnadsbesparingar. ett par verksamheter har lagts ned. Bl a skötsel av akvarier. Men här finns också verkstäder som kan komma att samordnas för att minska kostnader. Ett exempel är att det repareras möbler som kommunen äger, men flera andra verksamheter finns också.

Om man räknar bort den integration av nyanlända som bedrivs av arbetsmarknadsenheten så är kommunens satsning i år 12,75 miljoner kronor. Det finns även intäkter på 7, 8 miljoner kronor från bl a Arbetsförmedlingen. Drygt 3 miljoner får verksamheten för utförda uppdrag främst inom kommunen. Enheten har i dag 26 årsanställda som hanterar verksamheten. Men här finns även 15 personer i andra anställningsformer – särskilt anställningsstöd, trygghetsanställning, nystartjobb exempelvis.

– Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att verka för att Lidköpingsbor ska nå egen försörjning i form av arbete eller studier och ett av de utpekade målen är att fler barn ska se sina föräldrar gå till ett arbete. Särskild vikt ska läggas på att ungdomar ska fullfölja sina studier och/eller komma i jobb samt att verka för att personer med funktionsnedsättning blir erbjudna Daglig verksamhet enligt LSS. Enhetens uppdrag är att arbeta med hela kedjan från habiliterande, rehabiliterande, klargörande och arbete, står det i rapporten bl a.

– Enheten har också ett uppdrag att verka för personer som ”faller mellan stolarna” och är i behov av mer varaktig, meningsfull sysselsättning men som inte är berättigade till det utifrån LSS. Inom verksamheterna erbjuder vi relevanta arbetsuppgifter och åtgärder utifrån individuella bedömningar så som motivationshöjande verksamhet, jobbsökande, praktikplats eller någon form av anställning.

Källa: rapport till Social- och arbetsmarknadsnämnden

2 kommentarer på “Jobben för ”utsatta” granskas av politikerna”

 1. Mats skriver:

  När politikerna ändå granskar denna verksamhet så kan dem ju gräva lite djupare i lsslagen. Man får inte ta bort platsen för nån på en dagverksamhet !!!

 2. Iréne skriver:

  Lägg inte ner ”KOM-jobb” för det behövs. Då får väl politikerna ta pengar från andra håll. Hamnstadsprojektet är ett exempel. Har man råd att ha en isbana på torget (hur mycket kostar den att driva) då har man råd att ha kvar ”KOM-jobb”.

Kommentarerna är stängda