Gå direkt till Nyheten (Stora problem med sjukvårdens ekonomi)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 29 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Stora problem med sjukvårdens ekonomi

Publicerad fredag, 30 november 2018, 17:50 av Björn Smitterberg

sjukhusentre160310Skaraborgs Sjukhus (SkaS) står inför stora utmaningar kommande år:
Att säkra kompetensförsörjningen.
Det, bl a slås fast i ett pressmeddelande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus – Lidköpings är ett av dessa.
Att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås.

Arbetet för en förbättrad kompetensförsörjning är fortsatt av stor betydelse ur flera perspektiv. Bland annat för en fortsatt trygg och patientsäker vård, för en hög och jämn kvalitet i verksamhetens processer och för att uppnå en god tillgänglighet. Detta inte minst då verksamheten är inne i en generationsväxling med flera nyutbildade yngre anställda med nya kompetenser men som behöver växa in i uppdragen.

Bemanningsarbetet påverkar också ekonomin, eftersom bristen på specialistkompetenser och övrig personal medför stora merkostnader för exempelvis introduktion och handledning, köp av tjänster från bemanningsföretag och köp av vård från externa vårdgivare.

I dagsläget bedöms inte den tilldelade ekonomiska ramen täcka nuvarande resursbehov. Bedömningen utgår ifrån prognoser om intäkts- och kostnadsutvecklingen under det kommande året, vilka påverkas av regionala beslut om ersättningsnivåer och genomförande av regionala beslut och riktlinjer.

För 2019 bedöms den ekonomiska obalansen uppgå till cirka minus 250 miljoner kronor. 100 miljoner av dessa förbättrar balansen då de ger effekt under 2019 genom tidigare beslut i verksamheterna. För en hållbar ekonomi på längre sikt krävs beslut om strukturella förändringar för att säkra en effektiv och patientsäker vård.

En åtgärdsplan för att förbättra det ekonomiska läget finns framtagen. SkaS fokuserar på fyra strategiskt viktiga områden för en ekonomi och verksamhet i balans:
Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur
Kompetensförsörjning
Produktions- och kapacitetsplanering
Patientsäkerhet

Lidköpingsnytts kommentar: Det framgår inte v pressmeddelandet hur de viktiga områdena skall uppnås. Strukturella förändringar brukar innebära att verksamheter flyttas eller centraliseras.

6 kommentarer på “Stora problem med sjukvårdens ekonomi”

 1. Watchingeye skriver:

  Man skulle ju alltid kunna börja med att avsluta landstingens ansvar för sjukvården. En ojämlik och vanskött form av förvaltning. En återgång till staten är det enda rätta.

 2. Ove Nordström skriver:

  Det här är en alltigenom skapad situation av Moderaterna, MP, C, L och KD. Man underfinansierar medvetet sjukhusen för att istället köpa av privata utförare och rasera förtroendet för det vi gemensamt äger. Man beställer en mängd vård men skickar inte med pengar (betalar inte) så att det täcker det man beställt. Priset tog Druve jansson (C) som skyllde på regionbudgeten, som hon själv varit med och tagit fram och samtidigt påstår sig stå bakom.

 3. Ove Nordström skriver:

  De här meningslösa åtgärderna som presenteras har man hållit på med i 4 år redan och alla resultat har ändå gått i fel riktning. Märkligt att inte Annica Håkansson (M) tar ansvara och förklarar för iaf Lidköpingsborna. Hon sköter nog knappast sitt eget företag på samma usla sätt för då hade det inte funnits.

 4. Johan skriver:

  Sjukvården behöver förstatligas. Dagens system där det utgår behandling i ett landsting medan folk i ett annat landsting dör i kön för samma åkomma saknar förtroende.

 5. Watchingeye skriver:

  Oavsett vilken partifärg man ikläder sig, så går det inte längre att försvara landstinget som ansvarig för sjukvården längre. Försöker man ändå göra det så handlar det troligen om, just det, partipolitik och maktsträvan. De som det faktiskt handlar om, vårdtagarna, hamnar som alltid på offerbänken. Landstingens huvudroll idag är nog närmast att ses som en karriärstege för våra folkvalda. Sorgligt att se utvecklingen.

 6. Watchingeye skriver:

  Och på Västnytt visas förtvivlade vårdanställda som räds ytterligare nedskärningar. I samma inslag visas också makthavaren – politkern som inte har kompetensen men väl en makthunger och karriärsträvan. Jag blir vansinnigt förbannad på detta system!

Kommentarerna är stängda