Gå direkt till Nyheten (Stort angrepp av barkborrar – granar måste fällas)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Stort angrepp av barkborrar – granar måste fällas

Publicerad torsdag, 29 november 2018, 14:04 av Redaktionen

Skogar i Götene kommun har drabbats av stora mängder granbarkborrar. Nu måste träden fällas.

– Vi har tyvärr fått angrepp av granbarkborre i flera av våra kommunala skogar. Angripna granar måste tas ned.

Det skriver kommunekologen i Götene, Karolina Ringdahl, i ett pressmeddelande.

Angrepp av granbarkborre finns i i Brännaskogen, Stjälkaskogen och vid Bölaholm – skogar som i stor utsträckning används för promenader i Götenes närhet – samt även Nordskog i Källby. Fler områden kan tillkomma.

Samtliga angripna granar kommer att tas ned så snart som möjligt. Infoskyltar finns uppsatta vid berörda områden.

– Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige, granbarkborren är den enda som kan döda stora och friska granar. Granbarkborren är 4 mm lång och den insekt som gör mest skada på våra granskogar. En gran som blir stressad, vid till exempel torka, sänder ut en viss doft som granbarkborrar uppfattar.

– Hanen söker sig till den stressade granen och borrar sig in i den, granen svarar med att försöka dränka borren i kåda. Barkborren kallar då på sina artfränder med en doft, ett feromon, som den tillverkar med hjälp av granens kåda. Hanar i närheten kommer och gnager sig in i barken och granen fortsätter producera kåda men tappar efter ett tag förmågan och kommer så småningom att dö.

– Hanarna kallar dit honor som gnager en ”modergång” bakom barken. Ägg läggs i gångens sidor och larverna gnager sig sedan vinkelrätt från modergången innan de förpuppas efter 5-6 veckor. Efter cirka en vecka kläcks de nya granbarkborrarna som stannar några veckor under barken för att äta och växa till sig. Dessa baggar kan sedan söka upp en ny stressad gran eller gräva ner sig i marken för att övervintra.

Granbarkborren är en sällsynt art i naturskogar. Den gynnas av traditionellt skogsbruk med granplanteringar över stora ytor och träd i samma ålder. Genom att ha en skog som varierar i artsammansättning och ålder kan man minska risken för större angrepp av granbarkborre. Det är även viktigt att inte lämna större mängder färsk död gran i skogen. Stormfällen, svampangrepp, rotröta samt torka är naturliga inslag som kan stressa granar och på sikt locka till sig granbarkborre.

I anslutning till berörda områden har det även påträffats granrost. Det är en svampsjukdom som gör träden nedsatt och därmed ökar risken för att träden blir angripna av granbarkborre längre fram. Träd angripna av granrost kommer tas ned för att minska risken för fler angrepp av granbarkborre under år 2019.