Gå direkt till Nyheten (OB-tillägg höjs för vårdpersonal)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 juli 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

OB-tillägg höjs för vårdpersonal

Publicerad tisdag, 27 november 2018, 15:11 av Redaktionen

bildfrv3-rettasjukhusErsättningen för OB-helg fortsätter höjas från +15 procent till +50 procent från årskiftet
I dag fastställde regionfullmäktige budgeten i regionen för 2019.
Det innebär bland annat att satsningen på höjt tillägg för obekväm arbetstid på helger inom sjukvården ökar från plus 15 procent till plus 50 procent.

Förutom fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor tillförs ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. Beslutet innebär också i övrigt att de mål och fokusområden som GrönBlå Samverkan lagt fram fastställts.

– Västra Götalandsregionens ekonomi är fortsatt stark och vi kan därför genomföra stora de stora förändringar som sjukvården är i behov av. Det gäller omställningen av vården och satsningen på framtidens vårdinformationssystem. Det handlar också om att vi kan fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att fortsätta höja OB-tillägget för helgtjänstgöring, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Samtidigt är det inte hållbart med den nuvarande kostnadsutvecklingen i Västra Götalandsregionen utan den måste anpassas till intäkterna. Och då ska man samtidigt vara medveten om att hälso- och sjukvården har mer resurser än någonsin. Effektivisering, översyn av kostnader och verksamhetsförbättringar som leder till ökad vårdproduktion är därför av högsta prioritet.

Budgetsatsningarna för 2019 i korthet
• Ett fortsatt arbete för att förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.
• Omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.
• Framtidens vårdinformationssystem som är en historiskt stor satsning för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.
• Stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.
• Klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.
• Personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning. Därför ligger vår psykiatrisatsning kvar.