Gå direkt till Nyheten (Länsstyrelsen tillstyrker Framnäs nya strand och hamn)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Söndag 26 maj 2019
 1. Dagens namn:
 2. Vilhelmina och Vilma
 3. I morgon:
 4. Beda och Blenda

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Länsstyrelsen tillstyrker Framnäs nya strand och hamn

Publicerad måndag, 26 november 2018, 13:57 av Björn Smitterberg

hamnstadsplan1-160407Så här såg planen för hamnen ut 2016, den kan ha ändrats för planerna har ändrats flera gånger. 

Den planerade ombyggnaden av strandområdet alldeles väster om småbåtshamnen får klartecken av länsstyrelsen i ett yttrande till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg. Det är en viktig del av Hamnstadens förverkligande genom att Framnässtranden byggs om och det kan bli den första delen av Hamnstaden. Inga bostäder planeras här i nuläget.

hamnstadsbadstrand

Länsstyrelsen ställer hårda miljökrav men det var också väntat vilket framkommit redan i Lidköpings kommuns ansökan.

Vattenprover skall tas med början minst tre månader innan arbetena påbörjas för att man ska kunna se vilka förändringar som sker.

Ansökan gäller en utfyllnad i Vänern för att skapa en ny strand och innanför den dammar i den nya vattenpark som skapas. Det handlar också om att riva och bygga om vågbrytare och skapa ett nytt inlopp till småbåtshamnen, hamnen utökas med nya byggnader.

Innanför detta skapas en ny strandpromenad mellan småbåtshamnen och Båtgården. Hundratusen kubikmeter vatten väntas pumpas in i dammen. Genom anläggning skall finnas rör för dagvattenutlopp.

Det stora arbetet har föregåtts av en miljökonsekvensbeskrivning som länsstyrelsen finner godtagbara – även om det finns vissa invändningar. Bl a finns risk för att nedsmutsade massor kan spridas. Vidare påpekas att den grunda delen längs stränderna är viktig får flera fåglar, några rödlistade.

Innan ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen träder i kraft måste en ny detaljplan vara klar. Domstolen har nu skrivit till kommunen och vill att den ska yttra sig över länsstyrelsens yttrande.

– Läs tidigare artikel – klicka

6 kommentarer på “Länsstyrelsen tillstyrker Framnäs nya strand och hamn”

 1. Lasse Silow skriver:

  I detta område finns bestånd av jättebalsamin som riskerar att spridas om man inte utrotar dem innan de går i frö nästa gång.

 2. Kalle skriver:

  Väntar på vad alla gnällisar skall skriva om detta. Tänk allt extra buller från mera båtar och avgaser, allt detta från fler bilar till hamn och bostäder, alla extra bakavgaser från mera levande som vistas i området m.m.
  Trodde allt låg på is tills allt var löst med reningsverket
  Säger bara lägg ner skiten och lägg pengarna på något vettigt istället

 3. Björn Smitterberg skriver:

  Vem gnäller här?

 4. RGR skriver:

  En sak som är ”kul” med den lokala mentaliteten i Lidköping är att en stor del av de lokala åsiktsmänniskorna ägnar bra mycket mer energi åt att vara arg på _inbillade_ ”motståndare” till det man för tillfället hypar (bandyn, Arenan, PBM, Hamnstan etc.) än att glädjas åt det de har.

 5. Robert skriver:

  Detta behöver väl inte vara avhängt bostadsbyggande i Hamnstaden? Det här är ett område som verkligen skulle behöva ett lyft och som skulle komma invånarna till nytta.

 6. Johan skriver:

  Köstar dä nåt? Ja… det kommer ni märka via skattsedeln, hyrorna samt va-taxorna som minst kommer att dubblas…

Kommentarerna är stängda