Gå direkt till Nyheten (Företagare kritiska mot länsstyrelsen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Företagare kritiska mot länsstyrelsen

Publicerad måndag, 26 november 2018, 09:51 av Redaktionen

länsstyrelsengenre– Var fjärde företagare i Västra Götaland tycker att Länsstyrelsen påverkar tillväxten i den egna kommunen negativt. Detta trots myndighetens uppdrag att arbeta för hållbar tillväxt och utvecklingen i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.
Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv i Västra Götaland om i dag presenteras.

Svenskt Näringsliv årliga undersökning om lokalt företagsklimat visar att företagen runtom i länet blivit mer positivt inställda till företagsklimatet i sin kommun under de senaste åren. En annan aktör som vid sidan av kommunerna har stor påverkan på de lokala förutsättningarna i Västra Götaland är Länsstyrelsen.

Myndigheten har i sitt uppdrag att samordna olika samhällsintressen och främja länets utveckling.

— Konflikten mellan länsstyrelsens uppdrag att arbeta för hållbar tillväxt, och den strikta tolkningen av lagar som bromsar satsningar på landsbygden å den andra, behöver uppmärksammas mer. Det behövs en ökad balans mellan dessa två uppdrag, menar Kristian Ryberg på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Det grundläggande uppdraget innefattar arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag. Länsstyrelsen har stor inverkan på närområdet och dess förutsättningar för företagande, byggande och kompetensförsörjning.

Mot bakgrund av myndighetens viktiga ansvarsområde genomfördes en undersökning via Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel”. Svaren visar på att fler än var fjärde företagare anser att Länsstyrelsen påverkar tillväxten i den egna kommunen negativt (18%) eller mycket negativt (8%). Det råder också en stor osäkerhet bland företagen (40% vet ej, 32% varken eller) vilket visar på att Länsstyrelsens arbete mot dess uttalande mål att främja tillväxt, är både okänt och otydligt för många företag i länet.

— Idag upplevs myndigheten allt för ofta som en bromskloss för tillväxt. Främjandet av hållbar tillväxt kan inte bara handla om att överpröva och vara emot – man måste också visa upp sitt ansvar för regionens utveckling. Bara då kan förtroendet bland företagen i länet öka, menar Kristian Ryberg.

Utöver frågan om påverkan på tillväxten ställdes också frågor om hur företagen upplever myndighetens ”service” samt ”tillämpning av lagar och regler”. Samma frågor som ställs i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat, där företag får betygsätta kommunernas myndighetsutövning.

Snittbetyget för Länsstyrelsens del blev 2,68 respektive 2,69 på en sex-gradig skala, vilket innebär ett snittbetyg under gränsen för vad som i undersökningen definieras som Godtagbart (3,0). Motsvarande snittbetyg bland kommunerna på samma frågor når 3,26, vilket ger en fingervisning. Trots uppenbara skillnader mellan dessa två organisationer i uppdrag och förutsättningar, så är det noterbart att Länsstyrelsens betyg hamnar under gränsen för vad företagen anser vara godtagbart.

— Lika viktigt som att flera kommuner blivit mer lösningsfokuserade i sin myndighetsutövning gentemot företag under de senaste åren, är att Länsstyrelsen också stärker sitt förtroende. Ett starkt lokalt näringsliv som skapar arbetstillfällen, genererar skatteintäkter och bidrar till ökad inflyttning borde, i högre utsträckning än idag, ses som ett allmänt angeläget intresse, säger Kristian Ryberg.

Materialet bygger på ett pressmeddelande från Svenskt Näringsliv

En kommentar på “Företagare kritiska mot länsstyrelsen”

  1. mister T skriver:

    Vilka personer ÄR Länsstyrelsen?
    Hemligt?

Kommentarerna är stängda