Gå direkt till Nyheten (Debatt om hyregästernas kostnader:
– Allt som sägs om fler hyresrätter är bara prat!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 08 december 2019
  1. Dagens namn:
  2. Virginia
  3. I morgon:
  4. Anna

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt om hyregästernas kostnader:
– Allt som sägs om fler hyresrätter är bara prat!

Publicerad måndag, 26 november 2018, 07:25 av Insändare

debatt-insikonFastighetsägarna fortsätter debatten om kostnadsfördelningen av vatten och avlopp och jämförelsen mellan enfamiljshus och flerfamiljshus.
– Inga synpunkter från fastighetsägarna har tagits med i kommunens nya VA-taxor när man höjer för hyresgäster och sänker för villaägare.
Klicka till ursprungliga artiklar:
Debatt-vi-maste-varna-om-kommunens-framtid/
Debatt-om-sanningen-i-nya-va-taxan/
– – – –

Vem tar ansvar för hyresgästerna?
Slutreplik till Karl Wiktorsson 10 november 2018

Att Karl Wiktorsson väljer att kommentera vårt tidigare debattinlägg är positivt.
Det hade emellertid varit bättre om han hade kunnat ge svar på våra frågor – ”Hur man resonerat och varför man inte har tagit dialog med samhällets aktörer”.

Fastighetsägarna bad om en dialog – vilket innebär att man tänker tillsammans – avseende det nya VA-förslaget redan i november 2017. Då fick fastighetsägarna svaret av VA-chefen att något färdigt förslag ej fanns och att man skulle bjudas in till en dialog.
I februari skedde en träff med företrädare för kommunen som berättade att man avsåg att höja avgifterna avsevärt för hyreshus. Kritik mot detta framfördes, kommunen skulle ta med synpunkterna.

I maj 2018 lade man från Lidköpings kommun fram ett färdigt förslag där man inte har tagit hänsyn till någon av fastighetsägarnas synpunkter.
Återigen framfördes kritik mot förslaget.

”Förslaget” har dock inte ändrats på en enda punkt.

Det är inte vad vi åsyftar med dialog.

Ett hyreshus betalar redan idag (innan det nya beslutet) en högre fast avgift än en villa. Det är samma antal anslutningspunkter och samma antal meter vattenledning till en villa som till ett hyreshus (i snitt lägre till ett hyreshus). Att kraftigt höja avgiften för hyreshus och hyreslägenhet samtidigt som man sänker för villor kan vi inte finna rimligt utan orättvist.

Representant för Fastighetsägarna i Lidköping Jonas Danielson, har vid ett flertal tillfällen bett om en förklaring till hur man tänkt och resonerat när man fördelat kostnaden mellan villa och hyreshus.

Jonas Danielson har ännu inte fått en rimlig förklaring.

Wiktorssons inlägg ger tyvärr inget svar på denna fråga. Man blir bara förvirrad.

På en punkt är Wiktorsson tydlig och det är att beslutet om höjning för hyreslägenheter och sänkning för villaägare har tagits i enighet av alla partier. Därmed är det ingen politiker som vill stå upp för hyresrätten och hyresgästerna.

Det blir därför tydligt att allt politiskt prat om att det ska byggas mer hyresrätter med rimliga hyror endast är just – ”prat”.

Jonas Danielson Fastighetsägarna i Lidköping
Alma Ohlin Näringspolitisk ansvarig Fastighetsägarna i Skaraborg

– – – –
Not: Karl Wiktorsson är socialdemokrat, ordförande i Teknisk Servicenämnd samt ledamot v kommunfullmäktige.