Gå direkt till Nyheten (Lång rad förslag för att förbättra näringslivsklimatet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 26 maj 2019
  1. Dagens namn:
  2. Vilhelmina och Vilma
  3. I morgon:
  4. Beda och Blenda

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lång rad förslag för att förbättra näringslivsklimatet

Publicerad onsdag, 21 november 2018, 14:45 av Björn Smitterberg

Det en serie förslag om förändringar och åtgärder som kommit i dagen från ett möte med näringslivet som kommuntjänstemän på hög nivå hade för någon vecka sedan. Bakgrunden är att Lidköping nästan alltid får lågt betyg av näringslivet.

Det är kommundirektör Jan Fransson och utvecklingschefen Elin Liljebäck Nilsson som mött representanter för Fastighetsägarna, Företagarna, Handelsrådet, LRF och Tillväxt Lidköping för att få fart på arbetet med bättre näringslivsklimat.

Nu finns frågor och faktorer som behöver utmynna i en prioritering och småningom politiska beslut.

I anteckningarna från mötet finns synpunkter och förslag.

Här är synpunkter:

Bemötandet från tjänstepersoner inom vissa verksamheter brister. Bemötandet och servicenivån skiljer om man ställer sig i dörren eller om man skickar e-post.

Det är svårt att komma i kontakt med vissa tjänstepersoner
– Svårt att nå – telefontider liksom löften om att återkomma måste skötas
– Frågor via e-post har glömts bort
– Kan anställda välja att svara på vissa mail?

Brister i ”ordning och reda” samt uppföljning
– Exempelvis planbesked som har glömts bort (i ett aktuellt fall i ett och ett halvt år)

”Näringslivet agerar/satsar där det är enklast att komma fram”
– Konsekvensen blir att investeringar och arbetstillfällen hamnar i en annan kommun

Bristande planberedskap gör att kommunen missar etableringar (investeringar och arbetstillfällen)

Kommunen konkurrerar med företag inom vissa områden

Varför gör kommunen så mycket entreprenadarbeten i egen regi? Är det effektivt?
– ”Kommunens olika verksamheter gräver om och om igen i samma gata, under kort tid”. Är det sant eller är det hörsägen?

Bra att kommunen utfäster 100 % svenskt kött i skolan
– Bör kommuniceras

Det finns oro kring kommunens ekonomi
– Bilden är att kommunen lånar upp mycket pengar för att finansiera investeringar med mera

Konkreta exempel på problem i kommunikation/hantering:
– Exempelvis avtal om vatten Norra Härene, markägare som vill undersöka upplåtelse av mark för förläggning av bredband blir upplyst om att ledningsrätt kommer att nyttjas om personen inte samarbetar.

När det gäller förslag till åtgärder finns följande noterat:

Genomför en utvärdering av samhällsbyggnad motsvarande den som gjorts kring Tillväxt Lidköping AB

Använd Rättviksmodellen för att öka servicegraden och förutsägbarheten inom området kontroll

Gör Samhällsbyggnad mer tillgängligt för företagare
– Telefontider för upplysningar, exempelvis kring hur ärendet går
– Gör samhällsbyggnadschef och byggchef tillgängliga för näringslivet
– Delta vid/arrangera frukostmöten

Utse en person som tar emot och hanterar synpunkter på brister i bemötande/service

”Viljan att det ska bli ett ja” bör vara utgångspunkten
– Främja andan av servicemyndighet

Klarlägg möjlighet till samordnad kontroll inom t ex de areella näringarna

Det är/var stora förhoppningar knutna till Hamnstaden och det sätt det innebär att omsätta attraktiviteten i det vattennära läget.
– Det råder ett vakuum i nuläget vilket kan vara grogrund för spekulationer och ryktesspridning: ”jag har hört att…”
– Det finns ett stort, uppdämt behov av kommunikationsinsatser på temat ”vad händer?”

Kommunicera mer och fortlöpande kring processer som tar tid. Det finns förståelse för att saker kan ta tid om det finns kännedom om vad som händer, varför och vad man kan förvänta sig.

Möjliggör ökad inflyttning
– Att arbeta med attraktiv boendemiljö en viktig faktor för att kompetensförsörja företag och andra organisationer på längre sikt
– Äldre bor kvar i egna hus – hur kan en växling ske? Trygghetsboende

Kommunen bör satsa på att vara en bra arbetsgivare
– Medarbetare ska känna sig uppskattade. Det är en satsning som är lönsam.