Gå direkt till Nyheten (Regeringsbeslut i korthet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 25 mars 2019
  1. Dagens namn:
  2. Mariebebådelsedagen
  3. I morgon:
  4. Emanuel

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Regeringsbeslut i korthet

Publicerad torsdag, 08 november 2018, 14:53 av Redaktionen

regeringen-ikonHär är något i korthet om beslut som fattats av regeringen vid sammanträdet på förmiddagen.

Uppgifterna bygger på material från regeringskansliet.
– – – –

Fortsatt gränskontroll vid Sveriges inre gräns

Regeringen har i dag beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i tre månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i tre månader. Kontrollerna kommer att fortgå till den 11 februari 2019. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och baseraspå regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Säkerhetspolisens bedömning är också alltjämt att terrorhotnivån är fortsatt förhöjd. Det finns också brister i kontrollen av de yttre gränserna runt om i Schengen vilket gör att Sverige måste ha kvar de inre gränskontrollerna.
– – – –
Sverige förstärker WHO:s krisfond med 40 miljoner

Regeringen beslutar att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krishanteringsfond (Contingency Fund for Emergencies). Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar utan att den övriga verksamheten blir lidande.
– Det omfattande utbrottet av Ebola visade tydligt att vi måste kunna hantera hälsorelaterade kriser gemensamt. Sverige bidrar till att stärka WHO:s förmåga, säger socialminister Annika Strandhäll.
30 miljoner kronor avsätts från Utrikesdepartementets biståndsbudget. 10 miljoner kronor avsätts från Socialdepartementets budgetområde, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård.

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet