Gå direkt till Nyheten (”Ohelig allians” förskjuter maktbalansen i kommunen;
Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet samverkar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

”Ohelig allians” förskjuter maktbalansen i kommunen;
Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet samverkar

Publicerad torsdag, 01 november 2018, 16:30 av Björn Smitterberg

nyaoppositionenAtt Moderater och Liberaler skulle samarbeta i en ny opposition för högerpolitik i Lidköpings kommun är ingen stor överraskning. Den stora nyheten i sammanhanget är att de båda partierna bildar valteknisk samverkan där även Vänsterpartiet ingår.
– Samarbetet är bara tekniskt – inte politiskt, säger Rasmus Möller (M) och Pär Johnson (L). 

Sedan en tid tillbaka är det klart att Socialdemokraterna, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet bildar Den nya majoriteten i Lidköping.

I eftermiddag presenterades den Nya Oppositionen. Den vill egentligen kalla sig Lidköpings Högerpolitiska Opposition.
Det är Moderater och Liberaler som ska samarbeta. Men genom en så kallad valteknisk samverkan med Vänsterpartiet blir de tre partierna vinnare gentemot Nya majoriteten.

nyaoppositionen

– Vi kommer att ta sammanlagt sex ordinarie platser av majoriteten, samt en suppleantplats. Ställningen i nämnder och styrelser blir betydligt jämnare än vad man spekulerat i tidigare.

Vänsterpartiet skulle enligt valresultatet bli helt utan representanter i nämnder och styrelser. Men genom valteknisk samverkan får V nu suppleantplatser i alla nämnder och en ordinarie plats i kommunstyrelsen. Här kan alltså sägas att V gjort ett klipp efter att tidigare samarbetspartnern Socialdemokraterna givit kalla handen.

I nämnder med 11 ledamöter blir det 6 representanter för den Nya majoriteten, 4 representanter för Nya oppositionen och 1 representant för Sverigedemokraterna. Sd har för övrigt inte tillfrågats om att delta i någon form av samarbete.

– De här gör situationen jämnare i nämnderna, säger Rasmus Möller. Jag tycker det är en viktig förändring, för samtidigt som vi stärks i oppositionspartierna försvagar den majoriteten.

Om suppleantplatserna kan sägas att de är viktiga för partierna som inte har någon ordinarie – det är ett sätt att få insyn i nämndarbete och även kunna lägga synpunkter.

Moderaterna och Liberalerna har börjat samarbeta nära nästan omedelbart efter valet – samarbetet är godkänt av alla. Fyra fokusfrågor finns redan där man ska arbeta gemensamt:
–  Ansvarsfull ekonomi – Nya oppositionen kommer att lägga  egna budgetförslag
– Förbättra situationen för företagande
– Stort socialt ansvarstagande – även för äldreomsorgen
– Stadsutveckling – handlare m fl måste våga satsa på centrum.

Det finns flera frågor som Moderater och Liberaler tycker olika. Det kommer man att kunna göra även i fortsättningen.

– Vi är två partier, vi samarbetar i mycket men kan gå våra egna vägar i vissa frågor, säger Pär Johnson, som nu kommer att dela sina politiska uppdrag mellan de kommunala och regionala.

Rasmus Möller skall arbeta kvar som oppositionsråd och helt ägna sig åt kommunala frågor. Samarbetet är starkt, uppger de båda. De mötes flera gånger varje vecka. Att ersätta Rasmus Möller har aldrig varit uppe till diskussion.

Vid kommunfullmäktige den 10 december kommer alla nomineringar att vara klara.

Här är den officiella förklaringen från M och L:

Moderaterna och Liberalerna i Lidköping har beslutat sig för politiskt samarbete för mandatperioden 2019-2022.

För att skapa ytterligare möjligheter att bedriva borgerlig politik i Lidköping och stärka upp maktfördelningen till de borgerliga partierna i oppositions fördel har vi dessutom slutet en valteknisk (matematisk) samverkan med V.

Inget politiskt samarbete kommer att ske med V då vi sakpolitiskt och ideologiskt står för långt ifrån varandra.

Genom detta får vi fler ledamöter i nämnder och styrelser för Moderata och Liberala politiker. Moderater och Liberaler kommer under mandatperioden 2019-2022 att driva en borgerlig politik för kommunens bästa med målet att i valet 2022 ta över ledningen i kommunen.

Våra fokusområden kommer att vara en kommun i framkant med ekonomi i balans där näringsliv och medborgare trivs och känner stolthet för sin kommun.

Vi kommer att lägga extra fokus på ansvarsfull ekonomisk hållbarhet, företagande, socialt ansvarstagande och stadsutveckling.
Moderater och Liberaler i Lidköping har många frågor där vi ser samma utmaningar för kommunen och har förslag på gemensamma lösningar.

Det finns även frågor där vi ser på olika sätt och samarbetet ger utrymme för att vi båda partier kan ha olika förslag vid olika tillfällen.

Vi tror detta gynnar Lidköping då vi får en stark opinion där bägge partierna samtidigt får utrymme och kan växa.

Moderaterna har nio ledamöter och Liberalerna har fem ledamöter i kommunfullmäktige.

Genom detta samarbete får även både Moderater och Liberaler en plattform via kommunstyrelsens arbetsutskott. Rasmus Möller fortsätter som oppositionsråd och har i den rollen ett starkt stöd både från Moderaterna och Liberalerna.